ททบ. 5 สนับสนุนสินค้าเกษตรไทย

ททบ.ร่วมกับหลายภาคส่วน จ.สมุทรสาคร เร่งแก้ปัญหาการจัดส่งอาหารทะเล

ททบ.5 ส่งมอบสินค้าเกษตรล็อตแรกไปประเทศจีน

พิธีส่งมอบสินค้าทางการเกษตรในโครงการ เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด วันที่ 28 ธ.ค. 2563

ททบ.5 คิกออฟส่งมะพร้าวน้ำหอม จากจังหวัดราชบุรีล็อตแรก

ททบ.5 ร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดจีน

กอญ.ททบ.พบอุปทูตจีน เดินหน้าความร่วมมือสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดจีน

ททบ.5 ผสานความร่วมมือกับ 7 องค์กรเครือข่าย เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ภาคการเกษตรของไทย เดินหน้าต่อยอดออกไปแข่งขันสู่ตลาดโลก

ททบ.5 ร่วมกับสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน เดินหน้านำสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดเมืองจีน

ททบ.5 ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนสินค้ากับ บริษัทประเทศจีน

ททบ. รุกเดินหน้าต่อ พร้อมขับเคลื่อนการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร ร่วมกับ 7 องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อผลักดันภาคการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

พิธีลงนามความร่วมมือ "สินค้าเกษตรไทย สู่ตลาดโลก"

จีนสั่งซื้อผลไม้และสินค้าเกษตรล็อตใหญ่ผ่านแพลตฟอร์ม Ohlalashopping

พิธีลงนาม MOU 3 หน่วยงานผนึกกำลังความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ผ่านรายการโทรทัศน์

พิธีลงนาม MOU เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร

ททบ. ลงนามความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในโครงการ “เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด” พร้อมส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร

พิธีลงนามความร่วมมือในโครงการ เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด