ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม >> หน่วยงานและเอกชน

การไฟฟ้านครหลวง ดูทั้งหมด

กปน. ร่วมมือกับ MEA ลงนามในสัญญาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

17 ก.พ. 2564

Sorrana view 2495

วันนี้ (วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมลงนามในสัญญางานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115/24 kV ที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา S-MS-9 มูลค่าโครงการ 495 ล้านบาท โดย MEA จะเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า การร่วมมือกับ MEA ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ครั้งนี้ อยู่ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ด้านระบบผลิตและส่งน้ำ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ของกรมบัญชีกลาง โดยจะมีผู้สังเกตการณ์อิสระ (IO : Independent Observer) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน มาร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่การร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคา ตลอดจนการดำเนินงานต่าง ๆ จนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยในวันนี้มีผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าร่วมสังเกตการณ์การลงนามดังกล่าวด้วย

ด้าน ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ กปน. ในครั้งนี้ สำหรับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์นั้น MEA จะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นการรับไฟฟ้าในระบบ 115 kV จากระบบของ MEA จำนวน 2 แหล่งจ่าย (สายส่ง) และจ่ายโหลดระบบ 24kV เป็นรูปแบบ Loop System และอุปกรณ์เครื่องมือที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง ทำให้เพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น

#การประปานครหลวง #Change for better CARE

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร Energy for city life, Energize smart living

#TV5HD1 #MEA #NewMedia #กฟน #การไฟฟ้านครหลวง

#TV5HD1 #NewMedia #กฟน #การไฟฟ้านครหลวง

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0000249632 ครั้ง
ช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-238-8555

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.