ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม >> หน่วยงานและเอกชน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดูทั้งหมด

ภูเก็ตแถลงออกคำสั่งที่ 4202-4204/2564 เพิ่มเติม พร้อมยกระดับมาตรการควบคุมภายในจังหวัด ยืนยันไม่กระทบ Phuket Sandbox 

30 ก.ค. 2564

Chotika view 365

ภูเก็ตแถลงออกคำสั่งที่ 4202-4204/2564 เพิ่มเติม พร้อมยกระดับมาตรการควบคุมภายในจังหวัด ยืนยันไม่กระทบ Phuket Sandbox 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แถลง ภาพรวมของการออก 3 คำสั่งล่าสุด ของสถานการณ์ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1.เซฟภูเก็ต 2.เซฟแซนด์บ็อกซ์ และ 3.เซฟไทยแลนด์ เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคให้อยู่ควบคู่กับเดินหน้าทางเศรษฐกิจ โดยเป็นการเคลียร์ภายใน จัดการเชื้อโรคภายใน สกัดกั้นจากภายนอก สกัดกั้นหมู่ด้วยการฉีดวัคซีน และดูแลผู้ยากลำบาก ผู้ยากไร้ รวมถึงการสื่อสารกับสังคม สถานการณ์ภายในจังหวัด 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ 125,999 คน พบว่าติดเชื้อ 30 ราย เป็นการติดเชื้อที่มาจากข้างนอก เฉลี่ยคนเข้ามา 300-400 คน ต่อวัน โดย การท่องเที่ยวที่ปกติ จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงทดสอบระบบเป็นไปได้อย่างราบรื่น สถานการณ์โควิด ตั้งแต่เปิดแซนด์บ๊อกซ์ขึ้นมา สัปดาห์แรกวันที่ 1 ถึง 7 กรกฎาคม มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 25 ราย สัปดาห์ที่ 2 มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 48 ราย สัปดาห์ที่ 3 มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 69 ราย สัปดาห์ที่4 ครบ 1 เดือน ผู้ติดเชื้อทั้งหมด 185 ราย สำหรับตัวเลขของเตียงมีเตียง 694 เตียง ใช้ไป 249 เตียง คิดเป็น 36% ยังไม่ใช้อยู่ 445 เตียง ซึ่งยังมีเตียงรองรับสำหรับผู้ป่วย ขณะนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องเตียงเต็ม หลังจากนั้นได้มีการออกมาตรการจำกัดคนเข้าออกภายในจังหวัด พยายามจำกัดคนเข้าทุกช่องทาง เข้าได้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น 

ด้านนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยสาระสำคัญของ 3 คำสั่งดังนี้ คำสั่งแรกเป็นการยกระดับมาตรการ คัดกรองการเดินเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม มีการยกระดับดังนี้ 

1.ห้ามบุคคลและผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตทุกช่องทางทั้งทางบกและทางน้ำ รวมถึงทั้งท่าอากาศยาน ทั้งนี้มีข้อยกเว้นอยู่ 12 ประการ ในกรณีที่สำคัญ ดังนี้ 1.รถฉุกเฉินทางการแพทย์ 2.ผู้ฉุกเฉิน 3.รถกู้ชีพ กู้ภัย 4.รถขนส่งยาวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ 5.รถขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค สินค้าทาการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ 6.รถขนส่งแก๊ซหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง 7.รถขนส่งเงินของธนาคารหรือสถาบันการเงิน 8.ผู้ทีมีความจำเป็นในการเดินทางออกทางท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต จะต้องแสดงตั๋วโดยสารของวันที่เดินทางจึงจะได้รับอนุญาติให้เข้าด่านมาได้เพื่อไปขึ้นเที่ยวบิน 9.ผู้ที่ได้รับคำสั่งหรือมีหนังสือมอบหมายให้รับหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรค 10.ผู้ที่มีนัดหมายตามกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน ต้องมีเอกสารที่ชัดเจนหากเลื่อนนัดหมายจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 11. รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร และอะไหล่ในการซ่อมบำรุง เฉพาะที่ใช้ในการดำเนินการโครงการเพื่อแก้ปัญหาโครงการของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 12.กรณีอื่นใดที่ซึ่งเป็นปัญหาในการปฎิบัติ จะให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำด่านเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเป็นรายกรณี มีผลปฎิบัติวันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 16 สิงหาคม เป็นประกาศในมาตราการลำดับแรก

ส่วน คำสั่งที่สอง เป็นการสั่งงดกิจกรรม ตามหลักโดยทั่วไป งดกิจกรรมที่ทำให้ผู้คนมารวมตัวกันโดยเกินความจำเป็นก็มีการปรับ เช่น โต๊ะสนุ๊กเกอร์ โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ ซึ่งจะเห็นว่าเป็นกิจกรรมสุ่มเสี่ยง จะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม จะมีการจำกัดเวลาสถานที่ให้บริการ เช่น โรงยิม ฟิตเนส สวนสาธารณะ เป็นต้น แต่ในส่วนของสระว่ายน้ำในโรงแรมที่อยู่ในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั้นยังสามารถเปิดได้ และ คำสั่งที่สาม เป็นมาตราการ การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าว

1.ห้ามเคลื่อย้ายแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้าออก ทางทั้งบก ทางน้ำ และทางอากาศ

2.การเคลื่อนแรงงานต่างด้าวภายในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการย้ายที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน ให้ปฎิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และเน้นมาตรการ DMS PEA โดยเคร่งครัด

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #TV5HD1 #ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ #ฟื้นท่องเที่ยว #Phuket Sandbox 

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0002113875 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.