ปลัดกห.ยันเข้าร่วมประชุมศอ.รส. พล.อ.นิพัทธ์    ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม  ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย(...  (16 เม.ย. 2557)