แม่ทัพภาคที่ 4 เชิญผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุม-รับฟังปัญหา มาตรการ รักษาความปลอดภัยครู ในขณะที่ประธานสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชาย...   (21 ต.ค. 2557)