หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ปราบปรามขบวนการตัดไม้เถื่อนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนย...   (28 ก.ค. 2557)