ปศุสัตว์เชียงรายคุมเข้มการนำเป็ดไล่ทุ่งที่มาจากภาคกลางเข้ามาในพื้นที่...   (28 พ.ค. 2558)

น้ำท่วม
15 มิ.ย. 2555