สูงสุดสูงสามัญ ! ดามารีส รุยส์ อดีตผู้เข้าประกวดมิสเวเนซุเอลา ซึ่งกลายเป็นคนเร่ร่อน ไร้บ้า...   (29 พ.ค. 2558)