เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่จัดได้ว่า สวย และเซ็กซี่  จ๋า วรัลชญาน์ จินดารักษ์วงศ์ สาวมหาเสน่ห์ที่มีผ...   (21 ส.ค. 2557)