แหมๆ  ปาร์ตี้แบบไอโซ๊ ไฮโซ ของหนุ่ม "ก้อง" กรุณ ซอโสตถิกุล มีรึจะพลาดความันส์ ยกครัวพร้อ...   (20 เม.ย. 2558)