เมื่อคนเรามีแฟนแล้วนั้น เราก็ย่อมอยากทำให้มั่นใจว่าความรักมันจะไม่ล้มเหลวเป็นธรรมดายิ่งเคยอกหักแบบหน้าอับอายด้...   (21 พ.ย. 2557)