สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
หลังจากที่ ททบ. ได้ประกาศความเป็นผู้นำโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยได้ดำเนินการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลถึง ๒ โครงข่าย จำนวน ๑๔ ช่อง และมีความพร้อมในการเตรียมการเพื่อรองรับการออกอากาศโทรทัศน์ดิจิตอลทั่วประเทศในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ตามแผนของ กสทช. ที่จะพัฒนาโทรทัศน์ดิจิตอลของประเทศไทย ซึ่งกรอบเวลาการปฏิบัติเป็นไปตามแผนงานดังนี้

ระยะที่ 1
เมษายน 2557 สถานีหลัก : กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา พฤษภาคม 2557 สถานีหลัก : อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ระยอง มิถุนายน 2557 สถานีหลัก : สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น อุดรธานี ซึ่งในระยะที่1นี้ สัญญานจะครอบคลุม จำนวน 7,767,920 ครัวเรือน คิดเป็น 34.90%

ระยะที่ 2
จะเริ่มตั้งแต่ ส.ค.57 ถึง มิ.ย.58 (รายละเอียดตามตารางที่แสดง) สิงหาคม 2557 สถานีหลัก : ร้อยเอ็ด เชียงราย สระแก้ว นครสวรรค์ ตุลาคม 2557 สถานีหลัก : นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง ลำปาง ธันวาคม 2557 สถานีหลัก : สกลนคร สุรินทร์ น่าน เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ กุมภาพันธ์ 2558 สถานีหลัก : กาญจนบุรี ชุมพร ตราด มุกดาหาร ตาก เมษายน 2558 สถานีหลัก : แม่ฮ่องสอน ระนอง เลย ชัยภูมิ แพร่ มิถุนายน 2558 สถานีหลัก : สตูล อุตรดิตถ์ บึงกาฬ ศรีสะเกษ ยะลา

ทั้งนี้ การขยายโครงข่ายระยะที่ 3 (ปีที่ 3) และระยะที่ 4 (ปีที่ 4) มีเป้าหมายครอบคลุมจำนวนครัวเรือนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 และร้อยละ 95 ตามลำดับ โดยอาศัยการติดตั้งสถานีเสริมเป็นการเพิ่มเติม

ขณะนี้ ในห้วงเดือน พฤษภาคม ททบ. อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งเครื่องส่งโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิตอลเพิ่มเติม ที่ จ.ระยอง สุราษฏร์ธานีและอุบลราชธานี โดยก่อนหน้านี้ได้ติดตั้งสถานีโครงข่ายที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่นและนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวสามารถรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลได้


สำหรับการออกอากาศ ททบ. ๕ ในทีวีดิจิตอลประเภทความคมชัดสูง ในระบบภาคพื้นดิน หมายเลข ช่อง คือ 1 หรือ HD1 และในระบบโทรทัศน์ดาวเทียม หมายเลข ช่อง 11 รวมทั้งในระบบกล่องรับสัญญานเคเบิ้ลทีวีที่มีหลายรหัสสัญญานนั้น ยังอยู่ในช่วงของการทดลองออกอากาศในระบบความคมชัดสูง จนกว่าจะถึงห้วงเดือน มิ.ย.57 จึงอาจมีสัญญาณการรับชมบางช่วงขัดข้อง ททบ.ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับสัญญานและขออภัย พร้อมแสดงความยินดีรับฟังข้อติชมในการทดลองออกอากาศผ่านคอลเซ็นเตอร์และเว็บไซต์ททบ.เพื่อที่จะได้ปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

“ททบ.จะทำการติดตั้งเครื่องส่งทีวีดิจิตอล ทั้ง 2 โครงข่าย เพิ่มอีก 3 แห่ง คือ ที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระยอง และอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป กรุณาแจ้งผลและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 02 6152294-5 หรือ www.tv5.co.th

ห้วงเดือน พ.ค. 58

1. ความคืบหน้าล่าสุดการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลของ ททบ.5 ในห้วงเดือน พ.ค.นี้ได้ติดตั้งสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเภทสถานีหลัก (High Power) เพิ่มอีก 1 สถานีเป็นสถานีที่ 36 คือ สถานี จ.สตูล พร้อมจะออกอากาศภายใน 15 พ.ค.58 และอีก 3 สถานี คือ จ.บึงกาฬ, จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุตรดิตถ์ ในห้วงต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 02-6152294-5 หรือ www.tv5.co.th

2. ททบ.5 มีความพร้อมในการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล จำนวน 2 โครงข่าย ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุดและได้ขยายพื้นที่ให้บริการโครงข่ายแล้ว จำนวน 36 สถานี โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ภาค ขณะนี้เร่งดำเนินโครงข่ายทีวีดิจิตอลสถานีหลัก ในห้วงต่อไปอีกจำนวน 3 สถานี ได้แก่ จ.บึงกาฬ, จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุตรดิตถ์ จนครบ 39 สถานี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 02-6152294-5 หรือ www.tv5.co.th

ห้วงเดือน เม.ย. 58

1.ททบ.5 มีความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล จำนวน 2 โครงข่ายซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุด ยังคงเดินหน้าติดตั้งสถานีหลักเรียบร้อยแล้วจำนวน 35 สถานี และติดตั้งสถานี Low Power เพิ่มอีกหนึ่งสถานีที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อีกทั้งวางแผนการติดตั้งสถานีหลักจนครบ 39 สถานี ในห้วงเดือน มิ.ย. 58 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ กสทช. กำหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 02-6152294-5 หรือ www.tv5.co.th

2. ททบ.5 ได้ขยายพื้นที่การให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลแล้ว 35 สถานี โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ภาค ขณะนี้เร่งดำเนินโครงข่ายทีวีดิจิตอลสถานีหลัก ในห้วงต่อไปอีกจำนวน 4 สถานี ได้แก่ จ.บึงกาฬ, จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุตรดิตถ์ จนครบ 39 สถานีภายใน มิ.ย. 2558 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ กสทช. ได้กำหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุราติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 02-6152294-5 หรือ www.tv5.co.th

ห้วง มี.ค.58

1. ททบ. 5 มีความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโครงขายทีวีดิจิตอล จำนวน 2 โครงข่ายรวม 14 ช่อง ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุด และเดินหน้าติดตั้งสถานีหลักเป็นที่เรียบร้อย จำนวน 32 สถานี และสถานี Low Power สถานีที่อำเภอหัวหินอีกทั้ง ททบ. วางแผนการติดตั้งสถานีหลักจนครบ 39 สถานี ในห้วงเดือน มิ.ย. 2558 เป็นไปตามแผนที่ กสทช. ได้กำหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 02-6152294-5 หรือ www.tv5.co.th

2. ททบ. 5 ได้ขยายพื้นที่ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลแล้ว 32 สถานี ตามแผน กสทช. โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ภาค ขณะนี้เร่งดำเนินโครงข่ายทีวีดิจิตอลสถานีหลักเพิ่มในเฟสต่อไป ภายใน เม.ย. 2558 โดย ททบ. จะติดตั้งสถานีหลักให้ครบ 39 สถานี ในห้วงเดือน มิ.ย. 2558 เป็นไปตามแผนที่ กสทช. ได้กำหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 02-6152294-5 หรือ www.tv5.co.th

3. ททบ. 5 สรุปผลการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ล่าสุด ห้องเดือน มี.ค. 58 ททบ. ได้ติดตั้งสถานีหลักเพิ่มในเฟส 8 ได้แก่ จังหวัด เลย ชัยภูมิ ระนอง แพร่ สตูล และยะลา ขณะนี้ติดตั้งสถานีหลักรวม 32 แห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้ว ครอบคลุมจำนวนครัวเรือนประชากรของประเทศมากว่าร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน กสทช. ได้กำหนดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 02-6152294-5 หรือ www.tv5.co.th

ห้วง ก.พ.58

1.ททบ.5สรุปผลหารให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ล่าสุดในห้วงเดือน ม.ค.58 ททบ.5ได้ติดตั้งสถานีหลักเพิ่มอีกจำนวน 5 สถานีได้แก่ จังหวัด ชุมพร ตราด มุกดาหาร ตาก และแม่ฮ่องสอน ชณะนี้ ททบ.5 ติดตั้งสถานีหลักรวม 30 แห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้ว รวมทั้งสถานีเสริมในกรุงเทพฯ 15 แห่งและหัวหินอีก 1 แห่ง ซึ่งจากการติดตั้งสถานีโครงข่ายทั้งหมดครอบคลุมกลุ่มผู้ชมร้อยละ 78 ของจำนวนครัวเรือนของประชากรทั้งประเทศ ท่านสามารถแจ้งผลการรับชมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 02-6152294-5หรือ www.tv5.co.th

2.ททบ.5ขยายพื้นที่บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลแล้ว 30 สถานี ตามแผนงาน กสทช.โดยครอบคลุมทั้งพื้นที่ 4 ภาคซึ่งในขณะนี้เร่งดำเนินโครงข่ายดิจิตอลสถานีหลัก เพิ่มในเฟสต่อไปภายในมีนาคม 2558 อีก 6 แห่งที่ จังหวัด ระนอง เลย ชัยภูมิ แพร่ สตูลและยะลาโดย ททบ.5จะติดตั้งสถานีหลักให้ครบ 39 สถานีในห้วงเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน กสทช.ที่ได้กำหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 02-6152294-5 หรือ www.tv5.co.th

3.ขณะนี้ ททบ.5 มีความพร้อมในการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลจำนวน 2 โครงข่ายรวม 14 ช่องซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุด และเดินหน้าติดตั้งสถานีหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 30 สถานี สถานี Low Power 1 สถานี ที่ อ.หัวหินและติดตั้งสถานีเสริม Gap Filler ในพื้นที่ กทม.ชั้นในจำนวน 15 สถานี อีกทั้ง ททบ.วางแผนการติดตั้งสถานีหลักจนครบ 39 สถานีในห้วงเดือนมิถุนายน 2558 นี้ ซึ่งเป็นไปตามที่ กสทช.ได้กำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 02-6152294-5 หรือ www.tv5.co.th

ห้วง 20 ธ.ค.57

1. ขณะนี้ททบ.5 ขยายพื้นที่การให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ครบ 25 สถานีตามแผนงานสทช. โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ภาค คิดเป็นจำนวนประชากรทั้งสิ้น ร้อยละ 75 ของครัวเรือนทั้งประเทศ และททบ.5 จะติดตั้งสถานีหลักให้ครบ 39 สถานี ตามแผนงานกสทช. ในห้วงปี 2558 ซึ่งจะครอบคลุมประชากรถึง กว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งประเทศ พร้อมทั้งเตรียมติดตั้งสถานีเสริมตามพื้นที่บริการที่กสทช.กำหนด คู่ขนานไปด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสัญญานให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ กว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนประชากรต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คอลเซ็นเตอร์ 02 615 2294 -5

2. ททบ.5 สรุปผลการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ตามแผนงานของ กสทช. ล่าสุด โดยในเดือน ธ.ค.57 ททบ.5 พร้อมติดตั้งสถานีหลักเพิ่มอีก 6 แห่งได้แก่ สกลนคร ลำปาง น่าน เพชรบูรณ์ และประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี จนขณะนี้ททบ.ได้ติดตั้งสถานีหลักครบ 25 แห่งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง ได้ติดตั้งสถานีเสริมอีก 15 แห่งแล้วในเขตกรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุมประชากรทั้งสิ้น ร้อยละ 75 ของครัวเรือนทั้งประเทศ แจ้งผลการรับชมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 02 615 2294 – 5 หรือ www.tv5.co.th

3. โครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล ททบ.5 เดินหน้าติดตั้งสถานีหลักแล้วถึง 25 สถานีได้แก่ 1.) สถานีกรุงเทพ 2.) สถานีนครราชสีมา 3.) สถานีเชียงใหม่ 4.) สถานีสงขลา 5.) สถานีอุบลราชธานี 6.) สถานีของแก่น 7.) สถานีระยอง 8.) สถานีอุดรธานี 9.) สถานีสุโขทัย 10.) สถานีสิงห์บุรี 11.) สถานีสุราษฎร์ธานี 12.) สถานีเชียงราย 13.) สถานีสระแก้ว 14.) สถานีนครสวรรค์ 15.) สถานีร้อยเอ็ด 16.) นครศรีธรรมราช 17).เชียงราย 18).สถานีตรัง 19).สถานีสุรินทร์ 20).สถานีสกลนคร 21).สถานีน่าน 22).สถานีเพชรบูรณ์ 23).สถานีลำปาง 24).สถานีประจวบคีรีขันธ์ 25).สถานีกาญจนบุรี ขณะนี้โครงข่ายดิจิทัล ททบ.5 ส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่บริการ ทั้งสิ้น ร้อยละ 75 ของประชากรทั้งประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ หรือ www.tv5.co.th หรือ 02-615 2294 – 5

4).ความคืบหน้าของการตรวจสอบสัญญาณโครงข่าย ททบ.5 จากสถานีใบหยก และสถานีหลัก รวมทั้งสถานีเสริมในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยในเดือนธันวาคม 2557 กำลังสำรวจสัญญาณในพื้นที่ส่วนที่เหลือ และจะรายงานสรุปผลส่ง กสทช. ตามกำหนด ผลการสำรวจเบื้องต้นเป็นไปตามแผนงาน และโปรแกรมจำลองเขตบริการที่กำหนดเบื้องต้น โดยภาพรวมคุณภพสัญญาณ และการครอบคลุมอยู่ในเกณฑ์ดีตามมาตรฐานของ DVBT2 ติดตามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ www.tv5.co.th (หมายเหตุ…ขอให้สลับข้อความปชส.ข้อ 2-4 อย่างต่อเนื่องทุกวันๆละ อย่างน้อย 4 ครั้งช่วงไพร์มไทม์ โดยให้ออกข่าว สป็อต และออกตัววิ่งประชาสัมพันธ์ได้ตั้งแต่ 20 ธ.ค. 57 เป็นต้นไป)

ห้วงเดือน ต.ค.57

1. ขณะนี้ ททบ.5 ขยายพื้นที่การให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ครบ 19 สถานีตามแผนงานกสทช.ปีแรก โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ภาค คิดเป็นจำนวนประชากรทั้งสิ้น ร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งประเทศ และททบ. จะติดตั้งสถานีหลักให้ครบ 39 สถานี ตามแผนงานกสทช.ในห้วงปี 2558 ซึ่งจะครอบคลุมประชากรถึง กว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งประเทศ พร้อมทั้งเตรียมติดตั้งสถานีเสริมตามพื้นที่บริการที่กสทช.กำหนด คู่ขนานไปด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ กว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนประชากรต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 02 615 2294 - 5 (ข้อความนี้ให้ปชส.ในห้วงเดือน พ.ย.57 หรือจนกว่าจะได้รับสั่งการ)

2. ททบ.5 สรุปผลการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ตามแผนงานของ กสทช. ล่าสุด โดยในเดือน ต.ค.57 ททบ.5 พร้อมติดตั้งสถานีหลักครบ 19 แห่งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง ได้ติดตั้งสถานีเสริมอีก 15 แห่งแล้วในเขตกรุงเทพมหานคร โดยครอบคลุมประชากรทั้งสิ้น ร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งประเทศ แจ้งผลการรับชมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 02 615 2294 - 5 หรือ www.tv5.co.th (ให้ปชส.ตั้งแต่ 10 ต.ค.57) 3. โครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล ททบ.5 เดินหน้าติดตั้งสถานีหลักแล้วถึง 19 สถานี ได้แก่ 1.) สถานีกรุงเทพ 2.) สถานีนครราชสีมา 3.) สถานีเชียงใหม่ 4.) สถานีสงขลา 5.) สถานีอุบลราชธานี 6.) สถานีขอนแก่น 7.) สถานีระยอง 8.) สถานีอุดรธานี 9.) สถานีสุโขทัย 10.) สถานีสิงห์บุรี 11.) สถานีสุราษฎร์ธานี 12.) สถานีเชียงราย 13.) สถานีสระแก้ว 14.) สถานีนครสวรรค์ 15.) สถานีร้อยเอ็ด 16.) นครศรีธรรมราช 17.) สถานีภูเก็ต 18.) สถานีตรัง และ 19.) สถานีสุรินทร์ ขณะนี้โครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล ททบ.5 ส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่บริการ คิดเป็นจำนวนประชากรทั้งสิ้น ประมาณ 15 ล้าน ครัวเรือน หรือ ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ www.tv5.co.th หรือ 02 615 2294 – 5

4. ความคืบหน้าของการตรวจสอบสัญญาณโครงข่าย ททบ.5 จากสถานีใบหยก และสถานีหลัก รวมทั้งสถานีเสริมในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ขณะนี้ดำเนินการแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในเดือนตุลาคม 2557 กำลังสำรวจสัญญาณในพื้นที่ภาคเหนือและจะรายงานสรุปผลส่ง กสทช. ตามกำหนด ผลการสำรวจเบื้องต้นเป็นไปตามแผนงาน และโปรแกรมจำลองเขตบริการที่กำหนดเบื้องต้น โดยภาพรวมคุณภาพสัญญาณ และการครอบคลุมอยู่ในเกณฑ์ดีตามมาตรฐานของ DVBT2 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.tv5.co.thกลับ

View Desktop | Mobile Site