สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


ททบ.5 จะทำการปรับเปลี่ยนความถี่การถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียมใหม่
ผู้รับชมที่รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (C-Band)
สามารถรับชมได้ โดยปรับค่าเครื่องรับไปที่
Frequency 3757 MHz
Symbol Rate 4.688 MHz
Polarization Vertical
FEC ¾
1.เครื่องรับสัญญานดาวเทียมรุ่นใหม่ สามารถใช้ระบบ OTA ปรับตั้งอัตโนมัติได้ โดยไม่ต้องทำการปรับตั้งค่าใดๆ
2.เครื่องรับสัญญานดาวเทียมที่ไม่มีระบบ OTA สามารถดูวิธีการปรับตั้งค่าได้จากวีดีโอด้านล่าง
การปรับตั้งความถี่ เครื่องรับดาวเทียม (C-band) ของ ททบ.5 ในระบบ Digital
:::Hotline เกี่ยวกับการติดตั้งจานรับสัญญานดาวเทียม โทร 02-297-6068:::
:::Call center TV Digital 02-615-2214 ถึง 5 :::
กลับ

View Desktop | Mobile Site