สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่การประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี ๒๕๕๖


กลับ

View Desktop | Mobile Site