สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ออกประกาศชี้แจงต่อประชาชนว่าทางจังหวัดยังไม่ได้ทำการเก็บกู้ระเบิดสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 แต่อย่างใดตามที่เป็นข่าว


ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ออกประกาศชี้แจงต่อประชาชนว่าทางจังหวัดยังไม่ได้ทำการเก็บกู้ระเบิดสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 แต่อย่างใดตามที่เป็นข่าว

บรรยากาศที่บริเวณสะพานจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
ยังคงเงียบเหงา ไม่มีคณะทำงานเก็บกู้ระเบิดสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 เข้าพื้นที่แต่อย่างใดตามที่เป็นข่าวว่าจะมีการเก็บกู้ระเบิด 
สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก จนนายชยาวุธ   จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
ต้องออกประกาศชี้แจงต่อประชาชน 
ว่าทางจังหวัดยังไม่ได้ทำการเก็บกู้ระเบิดสมัยสงครามโลก ครังที่ 2 แต่อย่างใดตามที่เป็นข่าว 
และขอให้พี่น้องประชาชนรับฟังข่าวสารของทางราชการเท่านั้น ซึ่งยังคงมีแต่ทุ่นลอยอยู่กลางแม่น้ำแม่กลองตามจุดต่างๆ ที่คณะสำรวจจากกรมสรรพาวุธทหารเรือได้ลงสำรวจเมื่อประมาณ 3 เดือนที่ผ่านมา และสำหรับในช่วงบ่ายของวันนี้ ทางจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การเก็บกู้เคลื่อนย้ายและทำลายวัตถุระเบิดในแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งได้มีการประชุมกันไปแล้วเมื่อวันที่ 
19 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประชุมโดยมีนายวีรัฐ   ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
เป็นประธานคณะอนุกรรมการสรุปผลให้ใช้แนวทางที่ 2 
จากการเสนอของผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิด คือทำลายลูกระเบิดด้วยวิธี Low Order 
ทีละลูก ณ จุดที่พบ 
โดยการตัดแผ่นปิดท้ายของลำตัวลูกระเบิดอากาศด้วยเครื่องมือตัดด้วยน้ำแรงดันสูง เพื่อแยกชนวนลูกระเบิดอากาศ ก่อนทำการเคลื่อนย้ายไปทำลายยังสนามทำลายวัตถุระเบิดแผนก 6 กองคลังแสงกรมสรรพาวุธ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี ต่อไป


12 มิ.ย. 2562

ที่มาของข่าว ททบ.

กลับ

View Desktop | Mobile Site