สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศฤดูฝน ปี 2562 ยืนยันจะเดินหน้าแก้ปัญหาหาน้ำอย่างยั่งยืน


นายกรัฐมนตรี  เปิดโครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศฤดูฝน ปี 2562 ยืนยันจะเดินหน้าแก้ปัญหาหาน้ำอย่างยั่งยืน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานโครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศฤดูฝน ปี 2562 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสมเกียรติ ประจำวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร จัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ หรือ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 โดยพลเอกประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขณะนี้มีการบุกรุกทำลายป่า ส่งผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ และส่งผลต้อคุณภาพน้ำให้ลดลง รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการร่วมกันบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้สำเร็จ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การอุปโภค บริโภค แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อย่าเป็นรูปธรรม เช่นการขยายน้ำปะปาให้ครบกว่า 70,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อรองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ อย่างพื้นที่ EEC ปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรของเกษตรกรด้วย 
ส่วนการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยที่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ ส่วนการบริหารจัดการน้ำได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และรองรับยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งรัฐบาลเป็นรัฐบาลของประเทศ คือจะนำปัญหาในประเทศมาแก้ไข เพื่อลดความเลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรม อย่าให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นประเด็นทางการเมือง 


12 มิ.ย. 2562

ที่มาของข่าว ททบ.

กลับ

View Desktop | Mobile Site