สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศฤดูฝน ปี 2562 ยืนยันจะเดินหน้าแก้ปัญหาหาน้ำอย่างยั่งยืน


นายกรัฐมนตรี  เปิดโครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศฤดูฝน ปี 2562 ยืนยันจะเดินหน้าแก้ปัญหาหาน้ำอย่างยั่งยืน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานโครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศฤดูฝน ปี 2562 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสมเกียรติ ประจำวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร จัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ หรือ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 โดยพลเอกประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขณะนี้มีการบุกรุกทำลายป่า ส่งผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ และส่งผลต้อคุณภาพน้ำให้ลดลง รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการร่วมกันบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้สำเร็จ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การอุปโภค บริโภค แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ อย่าเป็นรูปธรรม เช่นการขยายน้ำปะปาให้ครบกว่า 70,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อรองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ อย่างพื้นที่ EEC ปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรของเกษตรกรด้วย 
ส่วนการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยที่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ ส่วนการบริหารจัดการน้ำได้บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และรองรับยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งรัฐบาลเป็นรัฐบาลของประเทศ คือจะนำปัญหาในประเทศมาแก้ไข เพื่อลดความเลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรม อย่าให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นประเด็นทางการเมือง 


12 มิ.ย. 2562

ดูทั้งหมด 23 ครั้ง
ที่มาของข่าว ททบ.กลับ
รายงานสดประชุม ครม.
รายงานสดประชุม ครม....
17 ก.ย. 2562
ตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร
ตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร...
17 ก.ย. 2562
ช่วยน้ำท่วมตราด
ช่วยน้ำท่วมตราด...
17 ก.ย. 2562
ดูทั้งหมด

View Desktop | Mobile Site