สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

แหล่งต้นน้ำลำแชะ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นผืนป่าฟื้นกลับมาอุดมสมบูรณ์


แหล่งต้นน้ำลำแชะ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นผืนป่าฟื้นกลับมาอุดมสมบูรณ์

ฝนที่ตกลงมาในระยะนี้  ทำให้แหล่งต้นน้ำลำแชะในอุทยานแห่งชาติทับลาน   จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและพบผืนป่าฟื้น กลับมาอุดมสมบูรณ์ อีกครั้ง นายสมศักดิ์   กาญจนะคช    หัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 ตำบลโคกกระชายอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  นำกำลังออกลาดตระเวน เพื่อป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สำรวจสภาพป่าบนเส้นทาง ศึกษา ธรรมชาติ พบว่าหลังจากมีฝนตกลงมาอย่างหนัก  ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ติดต่อกันหลายวัน พบว่า สภาพผืนป่าที่แห้งแล้งก่อนหน้านี้   เริ่มฟื้นกลับมาคงอุดมสมบูรณ์ ทำให้ตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีสัตว์ป่านานาชนิด ที่อาศัยอยู่ในผืนป่าแห่งนี้ โดยเฉพาะไก่ป่า และไก่ฟ้าพญาลอ พากันออกมาหากิน ตลอดแนวเส้นทาง ส่วนบริเวณโป่งเทียมแหล่งอาหาร ให้กับสัตว์ป่า ก็พบร่องรอย ของเก้ง-กวาง-กระทิง และช้าง ออกมาหากินกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังพบฝูงผีเสื้อนานาหลายสายพันธุ์ ออกมาบินจับกุมหากินจำนวนมาก สร้างสีสันและเพิ่มความสวยงามให้กับผืนป่าแห่งนี้อย่างมาก ส่วนบริเวณ ต้นกำเนิดแม่น้ำภายใน อุทยาน แห่งชาติทับลาน เริ่มมีน้ำไหล ลงสู่พื้นที่ด้านล่าง มากขึ้น โดยผืนป่าภายในเขตจัดการ อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 ถือเป็นแหล่งต้นน้ำ สำคัญ ของเขื่อนลำแชะ  ซึ่งล่าสุดปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำแชะ คงเหลืออยู่ที่ประมาณ 108 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุกักเก็บทั้งหมดที่ 275 ล้านลูกบาศก์เมตร


15 พ.ค. 2562

ที่มาของข่าว ททบ.

กลับ

View Desktop | Mobile Site