สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

แห่ขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชา


แห่ขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชา

กลุ่มผู้ป่วยและผู้ครอบครองกัญชาในการรักษาโรค ยังคงทยอยแจ้งการครอบครองกัญชา ขณะเดียวกันอย.ร่วมกับสภากาชาดไทย เปิดเว็บไซตเพิ่มช่องทางให้ลงทะเบียน ก่อนที่จะหมดเวลาแจ้งครอบครองในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้  ที่จังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมาได้เปิดขึ้นทะเบียนผู้ครอบครอง กัญชา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้ป่วยนำเอกสารหลักฐาน อาทิ ใบรับรองแพทย์ระบุ อาการเจ็บป่วย และเอกสารอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์กำหนด มาลงทะเบียนแล้วจำนวน 508 ราย นอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้มีคุณสมบัติ 7 กลุ่ม อาทิ ผู้ผลิต-นำเข้า และจำหน่ายกัญชา มีไว้ในครอบครองมาขึ้นลงทะเบียน จำนวน 1 ราย อย่างไรก็ดี ขอแจ้งเตือนประชาชนที่ ครอบครองกัญชาให้มาแจ้งการครอบครองกัญชา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21พฤษภาคม วันสุดท้าย เพื่อนิรโทษกรรม หากพ้นกำหนด จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ 2562 จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการขอนุญาติปลูก ขาย นำเข้า หรือส่งออก ยังไม่มีการอนุญาตให้ทำ อย่างเสรี จะมีเพียงอนุญาต เพื่อใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นขณะเดียวกัน มีการเพิ่มช่องทางการแจ้ง ครอบครองกัญชา ของผู้ป่วยที่ใช้ในการรักษา โรคเฉพาะตัว  โดยอย.ร่วมกับโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดทำระบบ การ ลงทะเบียนของผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษา โรคผ่าน ทางอินเตอร์เน็ต ไปจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคมนี้  โดย สภากาชาดไทยจะส่งข้อมูล มายัง อย. และให้ ผู้ป่วยสามารถเข้าไปติดต่อที่อย.เพื่อยื่นแบบแจ้งการ ครอบครองพร้อมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ บัตรประชาชน เอกสารแจ้งการมีกัญชา เอกสารรับรองอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ และนำกัญชาที่ใช้ในการรักษาไปด้วย การลงทะเบียน ทางอินเทอร์เน็ตครั้งนี้ จะช่วยเพิ่ม ความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการแจ้งครอบครองกัญชา ให้สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 


15 พ.ค. 2562

ที่มาของข่าว ททบ.กลับ
สุริยะ เข้าทำงานกระทรวงอุตฯ วันแรก ขอ 100 วัน เห็นผลงานแน่นอน 19 ก.ค. 2562
สุริยะ เข้าทำงานกระทรวงอุตฯ วันแรก ขอ...
สุริยะ เข้าทำงานกระทรวงอุตฯ วันแรก ขอ...
วางเพลิงสตูดิโอในญี่ปุ่น 19 ก.ค. 2562
วางเพลิงสตูดิโอในญี่ปุ่น
วางเพลิงสตูดิโอในญี่ปุ่น ยอดผู้เสี...
ผบ.ทบ.ระบุ ขอทุกฝ่ายอย่าจมอยู่กับอดีต เราต้องอยู่กับปัจจุบัน และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศชาติ 19 ก.ค. 2562
ผบ.ทบ.ระบุ ขอทุกฝ่ายอย่าจมอยู่กับอดีต...
เมื่อเวลา 08.10 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสม...
ดูทั้งหมด

View Desktop | Mobile Site