สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

บรรยากาศสงกรานต์


บรรยากาศสงกรานต์

บรรยากาศสงกรานต์
     หลายจังหวัดยังคงจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นประธานปล่อยขบวนแห่ธิดาช้างบางน้ำผึ้ง ในประเพณีสงกรานต์บางน้ำผึ้ง วิถีไทย วิถีพุทธ    โดยธิดาช้าง หรือสาวประเภทสอง ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 120 กิโลกรัม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการประกวดธิดาช้าง  ได้มาร่วมขบวนแห่นางสงกรานต์ และแห่ธิดาช้าง ซึ่งตลอดสองข้างทางมีประชาชนมารอใส่บาตรน้ำผึ้ง  และเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน  สำหรับงานสงกรานต์บางน้ำผึ้ง จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  เพื่อสืบสานประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น  ส่งเสริมความรักความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้งอีกด้วย 

     ที่วัดศรีโพธิ์ชัย ตําบลแสงภา อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย สภาวัฒนธรรมตำบลแสงภา ร่วมกับ อบต.แสงภา  ประชาชน และนักท่องเที่ยว จัดงานแห่ต้นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของท้องถิ่น ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 470 ปี โดยเชื่อว่าการนำดอกไม้มาบูชาพระในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย จะมีความเป็นสิริมงคล โดยจะทำต้นดอกไม้ให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว  ซึ่งต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดมีความกว้างถึง 3 เมตร 50 เซนติเมตร และสูงถึง 15 เมตร  จากนั้นได้ร่วมกันแห่รอบพระอุโบสถ 3 รอบ เพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์  โดยต้องวางต้นดอกไม้ทุกต้นไว้รอบพระอุโบสถ เพื่อบูชาพระรัตนตรัยตลอดทั้งคืน สำหรับประเพณีแห่ต้นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ จะมีการแห่อีกครั้งในวันที่ 19 และวันที่ 27 ของวันพระใหญ่ ในเดือนเมษายน  โดยเริ่มแห่ช่วงเวลา 19 ถึง 21 นาฬิกา 
       ที่วัดไทรงาม เขตเทศบาลนครสงขลา มีการจัดกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย และรำวงย้อนยุค ที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในงานวัด  ที่ลดค่าใช้จ่ายจากการว่าจ้างวงดนตรี /หนังตะลุง และมโนราห์  มาใช้การจัดรำวงย้อนยุคแทน  เพราะวงเดียวเล่นได้ทัง้คืน แถมนางรำเป็นคนในชุมชนที่จัดหามาเอง  แม้แต่ผู้สูงอายุและเด็กๆ ก็ร่วมกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรรำวง ยังนำเข้าวัด  และเป็นการจัดกิจกรรมช่วงสงกรานต์ที่ปราศจากแอลกอฮอล์อีกด้วย 


15 เม.ย. 2562

ที่มาของข่าว ททบ.5

กลับ

View Desktop | Mobile Site