สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

เร่งสำรวจความเสียหายแผ่นดินไหว


เร่งสำรวจความเสียหายแผ่นดินไหว

ประชาชนในพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ยังคงหวาดผวาหลังเกิดอาฟเตอร์ช็อคตามมาอีกกว่า 10 ครั้ง  ล่าสุดพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายแล้วกว่า 20 หลังคาเรือน 
                ความคืบหน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.1 มีศูนย์กลางอยู่ในเขตตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เมื่อเวลาประมาณหลังเที่ยงคืนวานนี้ ส่งผลให้ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำปางเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินเพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้น 

         ซึ่งตลอดวานนี้ยังคงเกิดอาฟเตอร์ช็อคตามอีก 13 ครั้ง  ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งฮั้ว รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น และยังคงหวาดผวาไปกล้ากลับเข้าไปอยู่ใน
บ้านเรือน 
           ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกสำรวจความเสียหายพบบ้านเรือนประชาชน 5 หมู่บ้านในตำบลทุ่งฮั้ว ประกอบด้วย บ้านทุ่งฮั้ว หมู่ที่ 4 ,บ้านวังมน หมู่ที่ 5 ,บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 8, บ้านป่าบงฮ่องไฮ้ หมู่ที่ 10 และบ้านทุ่งฮั้วพัฒนา หมู่ที่ 11 ได้รับความเสียหายรวมแล้ว 37 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่เป็นผนังบ้านแตกร้าว และอยู่ในระหว่างตรวจสอบอีกบางส่วน ทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ยังหวาดผวากับเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง     สำหรับเหตุแผ่นดินครั้งนี้ มีศูนย์กลางอยู่ในเขตหมู่บ้านห้วยกันทา หมู่ที่ 7 จุดเดียวกับที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 4.9 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนั้นก็มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบถึง 27 หมู่บ้าน กว่า 500 หลังคาเรือน 
 
                  จากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หลายคนสงสัยว่า บ้านเรามีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงหรือไม่ ต้องบอกว่า มี แต่น้อยมาก เพราะไทยไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเหมือนฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย     แต่ยังมีแหล่งกำเนิดของแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนที่มีพลังทั้งหมด 14 รอยเลื่อนกระจายอยู่ใน 22 จังหวัด แต่ที่ถูกจับตาก็คือ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ที่จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ ยังมีรอยเลื่อนนอกบ้านเราที่วางใจไม่ได้ก็คือ รอยเลื่อนสะแกงในเมียนมาร์ที่เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8 แมกนิจูดมาแล้ว


15 มี.ค. 2562

ที่มาของข่าว ททบ.

กลับ

View Desktop | Mobile Site