สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ครูนักเรียนได้รับผลกระทบฝุ่นรถขนดิน


ครูนักเรียนได้รับผลกระทบฝุ่นรถขนดิน

             ไปดูความเดือดร้อนเรื่องฝุ่น ของครู และนักเรียน  โรงเรียนชุมชนหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  ที่ต้องบอกสุดทนฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากผู้รับเหมาขนดิน ใกล้โรงเรียนตลอดทั้งวัน 
วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด่วน

            โดยนักเรียน -ผู้ปกครอง และคณะครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวระเหว ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ   กำลังได้รับความเดือดร้อน จากฝุ่นละอองขนาดเล็กกระจายไปทั่วบริเวณโรงเรียน เนื่องมาจากรถบรรทุกของผู้รับเหมา มารับเหมาขนดิน ในบึงหนองบัวระเหว เพื่อขยายแหล่งน้ำซึ่งรถบรรทุก ได้บรรทุกดินมาทิ้งยังบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน และพื้นที่ของชาวบ้านตลอดทั้งวัน  ทำให้ดินจะร่วงหล่นตามผิวถนน 
ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในระยะนี้ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเด็กนักเรียน และผู้ปกครองหลายราย[ตัดภาพยาวหน่อยค่ะ ผุ้ประกาศคุยท้าย] ถึงกับล้มป่วย  หรือที่ยังไม่ป่วย 
เมื่อมาโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยมาโรงเรียน 

           จึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล และแก้ไขปัญหาจากรถขนดินแล้ว ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กพุ่งกระจายเป็นจำนวนมาก  นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านที่อยู่ในใกล้เคียง ยังได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการกระจายของดินด้วย ซึ่งในระยะนี้ เป็นช่วงที่เด็กอยู่ระหว่างสอบปลายภาค อยากขอร้องให้ผู้รับเหมาขนดิน ได้หยุดวิ่งรถขนดินไปก่อน    จนกว่าเด็กจะปิดเทอมค่อยกลับมาวิ่ง
ในบริเวณนี้ก็ได้


15 มี.ค. 2562

ที่มาของข่าว ททบ.

กลับ

View Desktop | Mobile Site