สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่


ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่  ย้ำให้ทุกจังหวัดหยุดการเผาป่าอย่างเด็ดขาด

                        พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม     เดินทางไปติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ภายในสโมสรค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย 

               ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้ง กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ที่มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแก้ไขปัญหา วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง เพื่อจัดกำลังและยุทโธปกรณ์ ให้เกิดความสอดคล้องอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยได้กำหนดพื้นที่เร่งด่วน คือ ที่ จังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ซึ่งการปฏิบัติการที่ผ่านมา  มีการลาดตระเวนตรวจพื้นที่ด้วย อากาศยาน ,การใช้อากาศยานในการทิ้งน้ำดับไฟ ,การทำเครื่องฟอกอากาศด้วยม่านน้ำ ,การจัดทำระบบป่าเปียก 


                รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าปัญหาไฟป่าและหมอกควันถือเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพของประชาชนของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยและและเร่งแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด,นายอำเภอ ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน เร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจกับภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานอย่างตรงจุด โดยมองว่าปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือพีเอ็ม 2.5 ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาป่า ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องบูรณาการร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการเผาป่าในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเด็ดขาด  และบังคับใช้กฏหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด


15 มี.ค. 2562

ที่มาของข่าว ททบ.

กลับ

View Desktop | Mobile Site