สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ


ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ยังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่แนวชายแดนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สถานการณ์วิกฤตหนักจากควันไฟลอยข้ามชายแดน 
              สถานการณ์มลพิษทางอากาศจากฝุ่นควันไฟป่าที่ปกคลุมจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สาย นั้นได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปริมาณควันไฟได้ลอยข้ามชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาปกคลุมหนาแน่น จนท้องฟ้าขุ่นมัว ทัศนะวิสัยการมองเห็นบนท้องถนนเหลือระยะประมาณ 800 เมตร 

              จากการตรวจวัดปริมาณ พีเอ็ม 2.5 ในอากาศสูงถึง 212 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ตัวเลขดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงถึง 322 ทั้งนี้ พันเอกชาตรี  สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ในฐานะปรานคณะกรรมการประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ ทีบีซี ฝ่ายไทย ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ บินสำรวจการเกิดไฟป่าในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนไทย – เมียนมา ด้านอำเภอแม่สาย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง และพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนไทย – ลาว ด้านอำเภอเทิงและอำเภอเวียงแก่น ซึ่งก็พบการเกิดไฟป่าเป็นแนวยาวบนเทือกเขาสูงในเขตชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ตรงข้ามอำเภอแม่ฟ้าหลวง และพื้นที่เกิดไฟป่าดังกล่าวมีแนวโน้ม
ขยายวงกว้างออกไปอีก ส่วนในพื้นที่ฝั่งไทยนั้น พบไฟป่าเกิดขึ้นในเขตอำเภอเทิง ซึ่งได้ประสานให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าดำเนินการดับไฟแล้ว ภายหลังการบินสำรวจประธาน ทีบีซี ของไทย ได้ทำหนังสือด่วนถึงประธาน ทีบีซี ของเมียนมา เพื่อเตรียมการประชุมด่วนร่วมกันในการวางแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและมลพิษจากฝุ่นควัน เนื่องจากปัญหาดังกล่าวได้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนทั้งสองประเทศ 


15 มี.ค. 2562

ที่มาของข่าว ททบ.

กลับ

View Desktop | Mobile Site