สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

เขื่อนพิมายแห้ง


เขื่อนพิมายแห้ง

สถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น และส่งผลทำให้แหล่งเก็บกักน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว จนเห็นสันดอนดินโผล่กลางลำน้ำสถานการณ์ภัยแล้งในหลายอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ยังคงขยายวงกว้าง และทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบทำให้ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค นอกจากนี้สถานการณ์ภัยแล้งยังส่งผลให้ปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำสำคัญสายหลักในจังหวัด ปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็วจนแห้งขอด โดยปริมาณน้ำในลำน้ำจักราช (อ่านว่า จัก-กะ-หลาด) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย ซึ่งเป็นบริเวณจัดการแข่งขันแข่งเรือยาว ประจำปีในทุกๆปี  ปริมาณน้ำแห้งลง จนสามารถเห็นสันดอนดินโผล่ขึ้นมากลางลำน้ำ  ทำให้ชาวบ้าน สามารถเดินลงไปกลางลำน้ำได้โดยไม่ต้องใช้เรือแต่อย่างใด เช่นเดียวกันกับปริมาณน้ำในเขื่อนเก็บน้ำอำเภอพิมาย ปริมาณน้ำลดต่ำลงกว่าบานประตูเขื่อน จนทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย ไม่สามารถเปิดประตูเขื่อนระบายน้ำได้ ทำให้ชาวบ้าน ที่มีพื้นที่เพาะปลูกผักสวนครัว ท้ายเขื่อนพิมาย ได้รับความเดือดร้อน เริ่มขาดแคลนแหล่งน้ำ ใช้ในการเพาะปลูก สินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6000 ลิตรขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานี หรืออ.อ.ป.และรถกระบะบรรทุกน้ำขนาดเล็กนำน้ำแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง เพื่อบรรเทาทุกข์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หลังมีชาวบ้านไม่ต่ำกว่า 200 ครัวเรือน ในหมู่ที่ 6,7,8 ขาดแคลนน้ำอุปโภค เนื่องจากฝนทิ้งช่วงมาตั้งแต่หลังจากพายุปาบึก 4 มกราคม จนแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการทำประปาหมู่บ้านและบ่อน้ำตื้นที่ชาวบ้านใช้ประจำน้ำแห้งขอดไม่มีน้ำใช้ประกอบกับในพื้นที่เป็นพื้นที่สูงมีความเสี่ยงที่จะไม่เจอน้ำจากการขุดเจาะบ่อบาดาล สำหรับสถานการณ์ล่าสุดภัยแล้งมีแนวโน้มขยายวงกว้างต่อเนื่องมีประชาชนร้องขอน้ำเพิ่มเติมทุกวันโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 6 ,7 ,8 ประมาณ 600 ครัวเรือน รวมถึงโรงเรียนบ้านบางเหรียงที่จะได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำในอนาคตอันใกล้ โดยทางอบต.ได้แจกจ่ายน้ำมาเป็นวันที่ 4 แล้ว ซึ่งในแต่ละวันสามารถแจกน้ำให้ประชาชนได้ประมาณ 20,000ลิตร เพื่อเร่งบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน 


14 มี.ค. 2562

ที่มาของข่าว ททบ.5

กลับ

View Desktop | Mobile Site