สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ทำเนียบรัฐบาลเตรียมจัดงานวันเด็ก แห่งชาติให้เด็กนั่งเก้าอี้นายกฯ พร้อมกิจกรรมสร้างจิตนาการต่างๆมากมาย


ทำเนียบรัฐบาลเตรียมจัดงานวันเด็ก แห่งชาติให้เด็กนั่งเก้าอี้นายกฯ พร้อมกิจกรรมสร้างจิตนาการต่างๆมากมาย

บรรยากาศการเตรียมจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติที่ทำเนียบรัฐบาลภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม”  ซึ่งจะจัดขึ้นในเสาร์ที่ 12 มกราคมนี้  เริ่มมีการจัดเตรียมเต็นท์สำหรับรองรับผู้ปกครองและเด็กที่จะเข้าร่วมงานวันเด็กในปีนี้ และเป็นประจำทุกปีที่มีการนำแบบจำลอง
ไดโนเสาร์ขนาดใหญ่มาตั้งบริเวณข้างตึก
ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้เด็กได้ถ่ายรูปและศึกษาไดโนเสาร์
แต่ละสายพันธุ์และส่งเสริมจินตนาการของเด็ก  
 
อน่างไรก็ตามกิจกรรมในวันเด็กปีนี้นายกรัฐมนตรีจะทำการปั่นจักรยานพลังงานไฟฟ้า
เปิดป้ายไฟงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และชมการแสดงโขน ตอน “ระบำวานร รื่นเริง บันเทิง วันเด็ก” จากวิทยาลัยนาฎศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะขึ้นไปห้องทำงาน ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า
เพื่อรอพบกับเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ เด็กจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเด็กพิเศษหรือเด็กด้อยโอกาส จำนวน 21 คน
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้นั่งเก้าอี้ทำงานพร้อมถ่ายรูปคู่นายกรัฐมนตรีไว้เป็นที่ระลึก 
พร้อมกันนี้จะให้โอวาทกับเด็กและเยาวชน พร้อมชมการแสดงบรรเลงดนตรีไทย ของโรงเรียนราชวินิตมัธยมและการแสดง Hiphopซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับโลกจากนักเรียนโรงเรียนทศพรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชม
นิทรรศการกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมพบปะทักทายเด็กเยาวชนที่มาเที่ยว
งานภายในทำเนียบรัฐบาลก่อนเดินทาง
กลับ 
 
โดยปีนี้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสืนสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อ
ส่วนรวม สำหรับเด็ก ๆ และเยาวชนที่สนใจมาเที่ยวงานวันเด็ก ณ ทำเนียบรัฐบาล สามารถเดินทางมาเที่ยวและร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  


ที่โดมเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  พลตำรวจตรี วัชรินทร์  บุญคง  ผู้บังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิด
กิจกรรม "ปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสุขี ประจำปี 2562" 
พร้อมกับอ่านสารวันเด็ก  จากพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช  2562  

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการ 
แสดงของนักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา การมอบของรางวัล ให้กับเด็กพิเศษและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษสามารถร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ดั่งคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “เด็ก เยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” 

ที่ กองบัญชาการทหารบก พลตรี ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ สินค้าพิสและชาร์ค เอนเนอจี้ดริ้งค์ จาก คุณ สุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรม
เพื่อสังคมบริษัทโอสถสภาจำกัด(มหาชน ) เพื่อเป็นของขวัญให้กับกำลังพล ของกองทัพบกที่ปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองทัพบก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562  
 
โอกาสนี้ พลตรี ชาญวิทย์ ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนที่ให้การสนับ
สนุนกองทัพบกมาโดยตลอด ภายใต้นโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน ในทุกสถานการณ์โดยผลิตภัณฑ์ที่มอบ
ในครั้งนี้กองทัพบกจะนำส่งต่อให้กับกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการฟื้นฟูภัยพิบัติพายุปาบึก ในจังหวัดภาคใต้ โดยผลิตภัณฑ์อีกส่วนจะนำไปใช้ในกิจกรรมวันเด็กที่กองทัพบก
ได้จัดขึ้นทั่วประเทศรวมทั้งในส่วนกลางที่
จัดภายใน กองพลทหารม้าที่2 รักษาพระองค์ ในวันที่ 12 กราคม 2562


10 ม.ค. 2562

ที่มาของข่าว ททบ

กลับ

View Desktop | Mobile Site