สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

หารือจีน-ญี่ปุ่น


หารือจีน-ญี่ปุ่น

หารือจีน-ญี่ปุ่น
     มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นในการเจรจาระดับสูงด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนและญี่ปุ่นครั้งที่ 5 นายหวัง ยี่ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีน และนายทาโร่ โคโนะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานร่วมในการเจรจาระดับสูงด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนและญี่ปุ่นครั้งที่ 5 ที่กรุงปักกิ่งของจีน โดยนายหวัง กล่าวว่า การเจรจาระดับสูงด้านเศรษฐกิจครั้งที่ 4 ระหว่างสองฝ่าย ้เอื้อให้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันในทางปฎิบัติและสื่อสารกันด้านนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมกับกล่าวว่า  จีนและญี่ปุ่นควรสนับสนุนฉันทามติสำคัญที่ผู้นำของทั้งสองประเทศเห็นพ้องกัน และร่วมกันผลักดันความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระดับทวิภาคีให้ตอบรับความต้องการของศักราชใหม่ของญี่ปุ่นนายหวังยังเรียกร้องให้มีการร่วมมือกันมากขึ้นในด้านต่างๆ อาทิ การอนุรักษ์พลังงาน และปกป้องสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์  ขณะที่นายโคโนะ กล่าวว่า ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ เป็นรากฐานสำคัญและเป็นพลังขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่น 


15 เม.ย. 2562

ที่มาของข่าว ททบ.5

กลับ

View Desktop | Mobile Site