สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คณะผู้บริหารและ ผอ.นขต ร่วมคณะถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


คณะผู้บริหารและ ผอ.นขต ร่วมคณะถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

กอญ.ททบ. ,รอง อญ.ททบ., ปษ.กอญ.ททบ. และ ผอ.นขต ร่วมคณะถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


24 ส.ค. 2561

ที่มาของข่าว ่ททบ.

กลับ

View Desktop | Mobile Site