สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

งาน บริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


งาน บริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ททบ. ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน บริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณชั้น G อาคารเบญจรังสฤษฏ์ ททบ.


27 ก.ค. 2561

ที่มาของข่าว ททบ

กลับ

View Desktop | Mobile Site