สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 


สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยพลโทกิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ  โดยมีคณะผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่ , ผู้ผลิตรายการ , พันธมิตร , หน่วยงานข้างเคียง , และศิลปินดาราร่วมกิจกรรม  ซึ่งได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน ถวายปิ่นโตภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร , และการพับดอกบัวเพื่อนำไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 9 องค์ จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มาประดิษฐาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นการถาวร 
                     วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา  เกิดเหตุการณ์ 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน  ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงกัน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6   ชาวพุทธเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา มายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ
 


25 พ.ค. 2561

ที่มาของข่าว ททบ.

กลับ

View Desktop | Mobile Site