สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก


ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก

ด้วย กองทัพบกได้กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ณ วัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ในวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุน ในการจัดสร้างวัดวชิรธรรมาราม

 

วัดวชิรธรรมาราม เป็นวัดที่จัดสร้างขึ้นใหม่ โดยความร่วมมือของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

วัดบวรนิเวศวิหาร และมูลนิธิพระเทวราชพระโพธิสัตว์ ภายในพื้นที่โครงการพุทธอุทยานมหาราช มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าฯ 

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

โดยปัจจุบัน สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส

 

กองทัพบก จึงขอเชิญชวนทุกท่านบริจาคทุนทรัพย์ตามกังศรัทธา ร่วมทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก 

เพื่อเป็นการสมทบทุนในการจัดสร้างวัดวชิรธรรมาราม รวมทั้งเพื่อสืบทอด และทะนุบำรุง พระพุทธศาสนาต่อไป

 พร้อมทั้ง ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนพระบารมีอันแผ่ไพศาลของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด บรมนาถบพิตร 

สมเด็จพระเจ้านางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งบุญกุศลที่ได้ร่วมบำเพ็ญทานในครั้งนี้ 

ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร และอำนวยพรให้ท่านพร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่สรรพสิ่งมิ่งมงคล สมบูรณ์พนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาที่เป็นไปโดยชอบ 

ประกอบด้วยธรรม และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทุกประการ เทอญ


5 ก.ย. 2560

ที่มาของข่าว ททบ.

กลับ