TV5HD1 ช่อง 1 | ททบ.

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ77ปี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนต้นแบบแท็กซี่ทำดี”

วันนี้ (11 สิงหาคม 2561)  13.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานมอบรางวัล “คนต้นแบบ แท็กซี่ทำดี” ให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่ จำนวน 12 ราย เพื่อเชิดชูเกียรติ ผู้ขับรถแท็กซี่ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างให้ผู้ขับรถแท็กซี่มีจิตสำนึกการให้บริการที่  ดี ยกระดับการเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบ 77 ปี 11 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้บริหาร หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก โดยวันนี้ในช่วงเช้า 06.30 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติประกอบ ประกอบพิธีไหว้พระพุทธสิริประสิทธิ์นิรภัยวิคมอุดมงคล บวงสรวง บริเวณ พระภูมิเจ้าที่ และศาลตา-ยาย และในช่วง 11.00 น. ได้ร่วมพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับหน่วยงานอีกด้วย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และมีมาตรการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดีร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมผู้ขับรถแท็กซี่ที่ประพฤติดีมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช หรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิด ความตระหนักและจิตสำนึกการให้บริการที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างประโยชน์ให้สังคมสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม กรมการขนส่งทางบกจึงมอบรางวัล “คนต้นแบบ แท็กซี่ทำดี” ให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่ที่ประกอบ คุณงามความดีในด้านต่างๆ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบ 77 ปี 11 สิงหาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนความตระหนักและสร้างผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่เป็นต้นแบบตัวอย่างของสังคม เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นให้ร่วมกิจกรรมทำความดี โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ขับรถแท็กซี่จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและรวบรวมข้อมูลจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อาทิ สถานีวิทยุ จส.100 สวพ.91 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 7 ประเภท ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ เสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จิตสาธารณะ จิตอาสา น้ำใจงาม ดาวรุ่งแท็กซี่ และแท็กซี่เก่าแต่เก๋าความดี ทั้งนี้ มีผู้ขับรถแท็กซี่ได้รับการเสนอชื่อจำนวน 47 ราย ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ขับรถแท็กซี่ที่ประกอบคุณความดีจนเป็นที่ประจักษ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติการกระทำความผิดหรือการถูกร้องเรียนจากการตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ, ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ซึ่งจะได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนและสังคมสาธารณะได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ทั้งยังได้รับประกาศเกียรติคุณและเสื้อ Jacket “คนต้นแบบ แท็กซี่ทำดี”

สำหรับผู้ได้รับรางวัล “คนต้นแบบ แท็กซี่ทำดี” 7 ประเภท รวมทั้งสิ้น 12 ราย ดังนี้
1. ประเภท “ซื่อสัตย์” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
– นายวิทิต ด้วงจุมพล ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน 1มก 8250 กทม. เก็บทองรูปพรรณและเงินสดคืนผู้โดยสาร
– นายจรัญ สนศิริ ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน 1มก 3275 กทม. เก็บกระเป๋าที่ภายในบรรจุธนบัตรสกุลเงินต่างประเทศคืนเจ้าของ
2. ประเภท “เสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
– นายประวิทย์ ปั้นทอง ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน 1มค 358 กทม. ช่วยออกตามหาผู้ป่วยอัลไซเมอร์(ชาวต่างชาติ) พลัดหลงกับญาติที่สนามบินสุวรรณภูมิ
– นายระวี ทองบ่อ ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน ทษ 4421 กทม. เก็บกระเป๋าถือพร้อมเงินสด เงินบาทไทย และเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ ส่งคืนผู้โดยสารชาวกัมพูชา
3. ประเภท “จิตสาธารณะ” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
– นายพิเชฐ มาไกล ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน มช 5809 กทม. ใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง ในการช่วยเหลือนำผู้สูงอายุพลัดหลงจำทางเข้าบ้านไม่ได้ส่งกลับบ้าน
– นายบุญบัญชร บุญนาม ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน มฎ 176 กทม. เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
4. ประเภท “จิตอาสา” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
– นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน 1มก 9977 กทม. เป็นแท็กซี่จิตอาสาที่คอยช่วยเหลือรับส่งผู้โดยสารแบบไม่คิดค่าจ้าง ให้บริการด้วยจิตเมตตา
– นายทองคำ ร่วมรักบุญ ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน มก 2291 กทม. ประธานกลุ่มกระปุกบุญทำความดีต่อสังคม
5. ประเภท “น้ำใจงาม” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
– นายจีระเดช บุญประเสริฐ ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน ทษ 7544 กทม. ช่วยเหลือผู้ป่วยนอนหมดสติบนพื้นถนน ทำให้ผู้ป่วยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล และได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว
– นายสากล กัสปะ ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน ทศ 8632 กทม. ช่วยเหลือผู้ป่วยนอนหมดสติในรถ บนถนนวิภาวดี มีอาการโคม่า และเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพยายามเรียกให้ผู้ป่วยรู้สึกตัว แต่ไม่มีการตอบสนอง จึงรีบแจ้งรถพยาบาลเพื่อนำส่งยังโรงพยาบาลทันที
6. ประเภท “ดาวรุ่งแท็กซี่ดี” จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– นายวีระยุทธ ขอชูกลาง ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน มก 28 นครราชสีมา อาสาส่งพระสงฆ์โดยไม่คิดเงิน
7. ประเภท “แท็กซี่เก่า แต่เก๋าความดี” จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
– นายสุบิน ยุสุโท ขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียน มฎ 5682 กทม. เก็บโทรศัพท์นำส่งคืนนักร้องเบิ้ล ปทุมราช

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมผู้ขับรถแท็กซี่ที่ทำความดีเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบอาชีพแท็กซี่รายอื่น และเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่อีกทางหนึ่ง โดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมยกระดับมาตรฐานคุณภาพรถแท็กซี่ด้วยการร่วมประเมิน ความพึงพอใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ได้ง่ายเพียงเรื่องราวความประทับใจที่พบเจอ หรือส่งต่อเรื่องผ่านมายังกรมการขนส่งทางบกทุกช่องทาง อาทิ สายด่วน 1584 รวมถึงแอพพลิเคชั่น Taxi OK เปิดกว้างให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียกรถแท็กซี่ทั้งที่จดทะเบียนใหม่และรถแท็กซี่เดิมที่เข้าร่วมโครงการ Taxi OK ภาคสมัครใจ ซึ่งมีระบบร้องเรียนหรือแสดงข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนา เช่น มารยาทคนขับ สภาพตัวรถ ความสะอาด เป็นต้น ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้สำหรับการวางแผนพัฒนาระบบการให้บริการด้วยรถแท็กซี่ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานคุณภาพอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการ ทำให้ประชาชนมีความอุ่นใจและมั่นใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ และเพิ่มศักยภาพในการควบคุมและกำกับดูแลการให้บริการ สามารถคัดกรองรถแท็กซี่และผู้ขับรถที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานออกจากระบบให้บริการสาธารณะ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานขับรถแท็กซี่ที่ดีมีคุณภาพให้รักษาคุณภาพการให้บริการไว้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่มีความอุ่นใจและมั่นใจในการใช้บริการรถแท็กซี่

การเข้าถึง 11 ครั้ง • 25 ก.ค. 2562

เพลย์ลิสต์


กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร กับกรมการขนส่งทางบก

สกู๊ปโทรทัศน์กรมการขนส่งทางบก ชุด ที่นี่…มีคำตอบ ต...

สกู๊ปโทรทัศน์กรมการขนส่งทางบก ชุด ที่นี่…มีคำตอบ ต...

เปิดตัวเพลง MV Taxi OK พร้อมให้บริการแล้ว

กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ77ปี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ...

กรมการขนส่งทางบก จัดพิธีมอบรางวัล “คนต้นแบบ แท็กซี...

งานวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 77 ปี

กรมการขนส่งทางบก จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 77 ปี
กรมการขนส่งทางบก ทั้งหมด »