TV5HD1 ช่อง 1 | ททบ.

ภัยสังคม+ยาเสพติด


“กอ.รมน.สรุปผลการจับกุมการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกที่ดินของรัฐ” (17 มิ.ย. 62)
“เข้าตรวจสอบไม้พะยูง ไม่มีหลักฐาน” (7 พ.ค. 62)
“กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.สุพรรณบุรี พร้อมนายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังจับกุมยาบ้า ได้ของกลาง ย้าบ้า 15,414 เม็ด” (7 พ.ค. 62)
“ซุ่มจับยาบ้า 10,000,000 เม็ด ขยายผลต่อ ..ทุกพื้นที่” (30 เม.ย. 62)
“ศป.ปส.ชน.ตรวจยึดยาบ้าในถ้ำลึก 5 ล้านเม็ด อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่” (30 เม.ย. 62)
“กองกำลังผาเมือง ร่วมกับตำรวจภูธรแม่จัน และชุดสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่แนวชายแดนและพื้นที่ตอนใน ยึดยาบ้า 50 กระสอบ รวม 10 ล้านเม็ด ขณะลำเลียงข้ามแนวชายแดนมุ่งเข้าตัวเมืองเชียงราย” (30 เม.ย. 62)
“ตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี สนธิกำลังทหาร และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.จับกุมเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดผู้ใหญ่ วอ ใน 5 จังหวัด ได้ผู้ต้องหา 11 ราย” (28 เม.ย. 62)
“ตรวจสอบ...ขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง”
“ยุทธการฟ้าแดดสูงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด ตรวจค้นบ้านเป้าหมาย พบยาบ้า 1,378 เม็ด”
“ผบ.ทบ.สั่งการคุมเข้มยาเสพติด”
“กองทัพบก(โดย กอ.รมน.จังหวัด ม.ห.)บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ดำเนินการด้านความมั่นคงทางสังคม ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า แหล่งบรรเทิงในพื้นที่ จว.ม.ห เพื่อป้องปรามและป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์”
“กองทัพบก(โดย กอ.รมน.จังหวัด ม.ห.) ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล บูรณาการกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนดำเนินการตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ”
“กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สืบสวน ภ.จว.อุดรธานี จับกุมพันเอกเก๊ แอบอ้าง กอ.รมน.ภาค 2 หลอกลวงชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี”