TV5HD1 ช่อง 1 | ททบ.

การช่วยเหลือประชาชน


ที่มาข่าว : กองทัพบก
ระนอง ทหารเข้าช่วย สร้างทำนบป้องกันตลิ่งพัง กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 พร้อมกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน โดยทำการบรรจุทราย ใส่กระสอบ จำนวน 400 กระสอบ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบางนอน เพื่อสร้างทำนบกระสอบทราย เป็นผนังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งเป็นการชั่วคราว ให้กับ นางสังเวียน แย้มลังกา วัย 62 ปี ที่เป็นผู้พิการใบ้ ในเขต ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ที่บ้านจมลงไปในน้ำพังเสียหายจำนวน 1 หลัง และน้ำในคลองยังกัดเซาะดินตลิ่งพังต่อเนื่อง ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 1 ก.ย.62 เวลา 0900 มณฑลทหารบกที่ 39 /ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.39 ร่วมกับจิตอาสา อบต.ชมพู และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ร่วมกันช่วยลำเลียงถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด ไปแจกจ่าย ในพื้นที่ หมู่ 3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง (บ้านน้ำดั้น และ บ้านคลองหินฝน) ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงและ สามารถนำรถยนต์ไปแจกจ่ายถุงยังชีพใหกับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวได้แล้ว ครับ
ศบภ.มทบ.35 โดย ม.2 พัน.7 ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตำบลน้ำใคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยได้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และช่วยตัดท่อนไม้ที่ขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำได้ระบายและไหลสะดวกขึ้น ผลการปฏิบัติ ประชาชนรู้สึกประทับใจและได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ ปัจจุบันชุดบรรเทาสาธารณภัยจบภารกิจ อยู่ในระหว่างการเดินทางกลับหน่วยครับ
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา​ 0800 ศบภ.มทบ.36​ โดย ร้อย.มทบ.36 ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลทับคล้อ อ.ทับคล้อ จว.พ.จ.​ โดยนำเรือท้องแบนอำนวยความสะดวกในการ สัญจร, การช่วยขนย้ายสิ่งอุปโภคบริโภค, รวมถึงการทำแนวกั้นทางเดินให้กับผู้สูงอายุ, การขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เนื่องจาก​พื้นที่บางแห่งยังมีน้ำท่วมในระดับ 50- 80 ซม.
เมื่อ 31 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 0900 – ปัจจุบัน : ม.พัน.28 พล.ม.1 จัดกำลังพล 39 นาย ยุทโธปกรณ์ รยบ. 1 ตัน (ปิกอัพ) จำนวน 1 คัน, รยบ.ขนาดเบา 4x4 แบบ 50 จำนวน 2 คัน, รยบ.2 1/2 ตัน (FTS) จำนวน 2 คัน, เรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ เข้าพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.เขาค้อ จว.พ.ช. จำนวน 5 ตำบล/15 หมู่บ้าน ดังนี้ ต.หนองแม่นา (ม.1,2,5,6,7), ต.ริมสีม่วง (ม.3,5,6), ต.ทุ่งสมอ (ม.2,5,6,8), ต.สะเดาะพง (ม.2,4), ต.เขาค้อ (ม.3) จากเหตุการณ์ไม่มีราษฎรบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้อยู่ในระหว่าง กน., ผญบ., อบต., อำเภอ ดำเนินการสำรวจยอดที่แน่ชัด ข้อมูลผลการปฏิบัติหน่วยจะรายงานให้ทราบต่อไป
เมื่อวันที่ 31 ส.ค.62 เวลา​ 1700​ศบภ.มทบ.36​ โดย ป.21 พัน.30 ได้เข้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนหมายเลข 11 บริเวณ​ บ.วังหินเพลิง ม.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จว.พิจิตร ซึ่ง ถนนถูกน้ำท่วมขัง ระดับสูงประมาณ 60 ซม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ และระดับน้ำในหมู่บ้านสูงประมาณ 150-190 ซม.
จากเสียงเล็กๆ 1 เสียง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ของประชาชนบ้านโนนเต็ง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ที่ Inbox ขอความช่วยเหลือเข้ามาในเพจหนึ่ง ว่าที่บ้านขาดแคลนน้ำใช้ มา 2 เดือนแล้ว เมื่อกองทัพบกทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน ในยามเย็นหลังพระอาทิตย์ตก (ทางสื่อโซเชียล) แม้จะดูเหมือนเป็นเสียงเล็กๆของชาวบ้าน แต่ทหารก็ตอบสนองอย่างเร่งด่วน แสงอาทิตย์ไม่ใช่อุปสรรค และเวลาค่ำคืนก็ไม่ใช่ข้อจำกัดในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากภัยแล้ง "รอยยิ้ม" คือที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ #ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
กอ.รมน.เดินหน้าสร้างเครือข่ายบูรณาการตั้งกลุ่ม LINE เฝ้าระวังการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน
แม่ทัพภาค 4 พบปะพูดคุยผู้นำ 4 เสาหลัก สร้างความสงบสุขชายแดนใต้
"ยังมีสิ่งหนึ่งที่เรากำลังปกป้องอยู่..."
ที่ใดมีภัยที่นั่นย่อมมีทหารของประชาชน
- เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ศบภ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย อบต.โคกเคียน โดย ชุดดับเพลิง ชุดขนส่ง นำรถบรรทุกน้ำพร้อมพลขับ และจนท.ช่วยเหลือดับไฟ ซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้สวนปาล์มน้ำมัน และสวนยางพารา ของประชาชน บ้านกำปงบารู ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส สามารถสกัดและควบคุมไฟได้ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลปลอดภัย
"การฝึกเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย”
“กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยภัยแล้ง”
“บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ส.พ.(มทบ.๑๗) เข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้หญ้าแล้วไฟลุกลามไปไหม้คอกควายเก่า”
“ศอ.จอส.พล.พัฒนา ๓ โดย ร้อย.รส.ที่ ๓ (อ.นครไทย) ได้นำกำลังพลร่วมกัน ซ่อมแซมบ้านพักผู้ยากไร้ ”
“บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. จัดกำลังพลร่วมกับ จนท.ทต.วังกรด เข้าดับเพลิงไฟลุกไหม้พื้นที่ป่า”
“กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานี (ร้อย.รส.ที่ 133) ลุยซ่อมบ้านให้ประชาชนชาวน้ำโสมอย่างต่อเนื่อง หลังเจอพายุฤดูร้อน ถล่มบ้านเรือนในห้วงที่ผ่านมา”
“กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา แจกจ่ายน้ำบริโภคให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง ในพื้นที่ บ้านห้วยไผ่ ม.๑๐ และ บ้านหนองเลาใหญ่ ม.๑๑ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จว.น.ม. ซึ่งเป็นพื้นที่ประกาศภัยแล้ง”
“กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา มอบถุงธารน้ำใจจาก เหล่ากาชาด จว.น.ม. บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่ ต.หนองหอย และ ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จว.น.ม. รวม ๕๕ ครัวเรือ”
“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส ซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ บ้านอีโค​ ม.๗ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จว.น.ม.”
“ตามที่ พลตรี วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 สั่งการให้ กรมทหารราบที่ 112 รับมอบภารกิจ ในการจัด กองบังคับการควบคุม และ จัดกำลังพล ปฏิบัติหน้าที่ ถวายความปลอดภัยและ/รักษาความปลอดภัยงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยควบคุมพื้นที่โซน 6 กระทะ”
“บน.23 ร่วมมือกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ สร้างหลังคาโดมให้เด็กนักเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ฯ โดยมี ผบ.มทบ.24 ร่วมรับมอบ”
“มทบ.210/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.พ. โดย ชป.รส.อ.เรณูนคร ร่วมกับ.อบต.เรณูใต้ ผู้ใหญ่บ้าน เข้าชวยเหลื่อบ้านเรื่อนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายพายุฝน”
“ดับไฟป่า..จ.พิษณุโลก”
“ช่วยดับไฟ หน้าหมู่บ้านกลาง จ.พิจิตร”
“เจ้าหน้าที่ทำงานต่อเนื่องดับไฟป่าบ้านโฮ้ง จ.ลำพูน พื้นที่ 10 จุด กว่า 20 ไร่”
“กองกำลังผาเมือง ร่วมกับฝ่ายปกครอง ให้การช่วยเหลือ นายมั่น ท้าวคาม อายุ 71 ปี”
“กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือบ้านเรือน”
“เร่งช่วยผู้เสียสละ ชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ยกเฮลิคอปเตอร์ พร้อมทีมแพทย์ ช่วย อส. ไฟคลอก ขณะเข้าไปดับไฟป่าดอยพระบาท จ.เชียงราย”
“ลาดตระเวนไฟป่าและทำแนวกันไฟ”
“ฝายมีชีวิต เกิดได้จากความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย”
“แจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนชาวนครนายก”
“กกล.จ.แม่ฮ่องสอน จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมรถบรรทุกน้ำจากส่วนราชการ”
“ศูนย์การบินทหารบก ปฏิบัติภารกิจควบคุมสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ”
“ทหารนครพนม..ร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัดภูพานอุดมธรรม”
“ทหารเชียงใหม่ ระดมฉีดน้ำลดฝุ่น และลดปริมาณมอกควันในอากาศ”
“มณฑลทหารบกที่ 19 จัดกำลังพลเข้าทำการซ่อมแซมหลังคาบ้าน และมอบสิ่งของให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว”
“ส่งมอบวัสดุและช่วยช่อมแชมบ้านพักอาศัยให้ผู้เสียหายจากวาตภัยในห้วงฝนตก”
ที่มาข่าว : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
“กองทัพภาคที่ 3 ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์แบบ MI 17 ขึ้นบินโปรยน้ำดับไฟ ”
“ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 15 เร่งให้การช่วยเหลือเหตุการณ์ ไฟไหม้โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบุรี ”
“กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานข้างเคียงเร่งระดมรถน้ำกว่า 10 คัน เข้าระดมฉีดน้ำดับเพลิงเหตุเพลิงไหม้บริษัท โกลไอซ์ จำกัด หรือ โรงน้ำแข็งศรีบุญยะไพโรจน์”
“สภาความมั่นคงแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี”
“สภาความมั่นคงแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี”