TV5HD1 ช่อง 1 | ททบ.

การฝึก (ความพร้อมรบ)


เกณฑ์ทหาร..เป็นอะไรมากกว่าที่คุณคิด โดย พลเอก บัญชร ชวาลศิลป์
ที่มาข่าว : กองทัพบก
"Be thankful for the hard times, for they have made you" "จงขอบคุณช่วงเวลาที่ลำบากและเหนื่อยยาก เพราะมันทำให้คุณเป็นคุณได้ในวันนี้" 
" คนเรา ขอเพียงมีจิตใจที่รักชาติเท่านั้น... ปัญหาทุกอย่างก็แก้ตก ลำบากแค่ไหน ทุกข์ยากเพียงใด ถูกปรักปรำอย่างไรก็ทนได้..." พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก 
"ขอให้พวกเราทุกคนที่ไปฝึก ได้นำความรู้ ประสบการณ์ กลับมาพัฒนาหน่วยให้เข้มแข็ง เมื่อหน่วยมีความเข้มแข็ง กำลังพลมีความเข้มแข็ง กองทัพบกก็จะมีความเข้มแข็งตามไปด้วย" 
"สมัยนี้ใครเค้ารบกัน ไม่มี๊!!! 1 ปีที่ผ่านมาประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อะไรบ้าง" 
"รถ Strykers เป็นรถที่ผลิตโดยบริษัท General Dynamics Land system " 
"Military preparedness is absolutely a form of strength." 
“ไม่มีการพัฒนาอะไรในกองทัพบก ที่จะดีไปกว่าการ พัฒนา กำลังพล” 
“ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกร่วม กองทัพบกไทย และกองทัพบกสหรัฐ” 
“ ทบ.ไทย เตรียมความพร้อม ร่วมการฝึก ภายใต้รหัส คชสีห์ 2019 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์” 
“กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชาจิตอาสาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และพบปะผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง และ ต.วังทอง อ.นาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู”  
“กองทัพบก เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ภัยพิบัตพายุฤดูร้อน”  
“ พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.๓๔ ได้พบปะทหารใหม่,ครอบครัวและญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬา มทบ.๓๔  
“พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผบ.ร.๕ มอบนโยบายแนวทางการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒” (29 เม.ย. 62) เครดิต :เพจ กองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
“การฝึกเป็นหน่วยกองพัน ทหารปืนใหญ่” (28 เม.ย. 62)เครดิต :เพจ กองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  
ที่มาข่าว : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
“รมว.กห.กำชับดูแลทหาร ตร.”
“เตรียมเคลื่อนย้ายบ้านลอยน้ำ”
“ปฏิบัติการลากวัตถุลอยน้ำเข้าฝั่ง(ภูเก็ต)”