กองทัพบก ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ในรายการพิเศษ " รวมพลังน้ำใจไทย มอบแด่ทหารชายแดน " ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือบริจาคเข้ามูลนิธิสวัสดิการทหารบก ได้ 3 ช่องทาง เช็คสั่งจ่าย "มูลนิธิสวัสดิการทหารบก" ,ธนาณัติสั่งจ่าย พันโท นพพร ทับทิมอ่อน ปณ.ราชดำเนิน 10200 ,ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี "มูลนิธิสวัสดิการทหารบก"
เลขที่บัญชี 077-2-27831-3