พิธิเปิดการประชุมฯ คุณนพดลฯ พิธีกรบนเวที
คุณพงษ์ศักดิ์ฯ จาก SonyThai คุณศุภชัยฯ จาก Panasonic
คุณอนุสรณ์ฯ จาก ADT คุณยศวดีฯ EDIUS
คุณวิทวัสฯ จาก Real Type คุณแทนคุณฯ จาก Sony
ช่วงถาม-ตอบ พิธีปิด
   
 
ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ อาจารย์ไพโรจน์ ปิ่นแก้ว