จำนวนผู้ลงนามทั้งสิ้น 741 คน    
คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.ท.มังกร โกสินทรเสนีย์ รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.ท.กิจพันธ์ ธัญชวนิช รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.ท.ไกรสร ศรีสุข รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.อ.มาลัย คิ้วเที่ยง ประธานที่ปรึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
คำลงนามถวายพระพร ผู้ร่วมลงนามถวายพระพร วันที่บันทึก
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
บุษบา ฉิมพลิกานนท์ 12 ต.ค. 2557 เวลา 14:50
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
กาญจนา แซ่เจี่ย 12 ต.ค. 2557 เวลา 14:48
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วิวรรษา แซ่เจี่ย 12 ต.ค. 2557 เวลา 14:48
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
สมบุญ มิตรกุล 12 ต.ค. 2557 เวลา 14:47
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ธานี จิรศานต์ชัย 12 ต.ค. 2557 เวลา 14:46
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นิตย์ จิรัฐิติกาลวดี 12 ต.ค. 2557 เวลา 14:45
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
มงคล ก้องวุฒิเวทยื 12 ต.ค. 2557 เวลา 14:42
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางปริศนา สุขแสงเพ็ชรและครอบครัว 17 ม.ค. 2557 เวลา 13:59
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วรชาติ 17 ม.ค. 2557 เวลา 00:29
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกษกนก บัวบาลบุตร 16 ม.ค. 2557 เวลา 19:22
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายศุภเวช พรวุฒิกูลและครอบครัว 16 ม.ค. 2557 เวลา 15:32
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นาย ธนภูมิ บุุุญสุวรรณ์๋ 16 ม.ค. 2557 เวลา 14:21
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
แก้ว 16 ม.ค. 2557 เวลา 12:36
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ร้อยตรี สุทัศน์ เดชะ 16 ม.ค. 2557 เวลา 10:18
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาว หทัย เดชะ 16 ม.ค. 2557 เวลา 10:18
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายศรัญย์ เดชะ 16 ม.ค. 2557 เวลา 10:17
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาว วราคณา เดชะ 16 ม.ค. 2557 เวลา 10:16
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
จ.ส.อ.สุรศักดิ์ เดชะ 16 ม.ค. 2557 เวลา 10:15
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
จ.ส.อ.สุรศักดิ์ เดชั 16 ม.ค. 2557 เวลา 10:15
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสุภาภรณ์ เดชะ 16 ม.ค. 2557 เวลา 10:14
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
sasichai kaewphanas 16 ม.ค. 2557 เวลา 10:08
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นาย พิพัฒน์พงศ์ ศรีรัตน์ 16 ม.ค. 2557 เวลา 09:37
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นส.ไปรยา สุพรรณพยัคฆ์ 16 ม.ค. 2557 เวลา 09:35
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นาย พิเชษ ชมชื่น 16 ม.ค. 2557 เวลา 09:34
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Sanook on tour 16 ม.ค. 2557 เวลา 09:32
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นพดล 15 ม.ค. 2557 เวลา 22:56
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวนารีรัตน์ อินทอง 15 ม.ค. 2557 เวลา 21:47
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายพิมุข จินาพงษ์ 15 ม.ค. 2557 เวลา 20:02
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พุทธสอน 15 ม.ค. 2557 เวลา 17:39
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วิรดา อนุเทียนชัย 15 ม.ค. 2557 เวลา 17:38
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
mowmike 15 ม.ค. 2557 เวลา 07:49
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ภากฤช แสงโสภณกุล 14 ม.ค. 2557 เวลา 10:45
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พลอยรุ้ง ครุธหอม 14 ม.ค. 2557 เวลา 10:36
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วิลาวรรณ ศรีชมภู 13 ม.ค. 2557 เวลา 21:18
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวฉวีวรรณ โง้วศรีกุล 13 ม.ค. 2557 เวลา 10:42
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ปฐมพงศ์ สังข์สร 12 ม.ค. 2557 เวลา 21:05
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วรวุฒิ บุญญะทา 12 ม.ค. 2557 เวลา 20:28
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
แต 12 ม.ค. 2557 เวลา 11:06
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด.ช. สุทธนา แดนโพธิ์ 12 ม.ค. 2557 เวลา 11:06
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ครอบครัว จันทร์ไข่ 11 ม.ค. 2557 เวลา 15:08
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
อริศรา อินทร์สวัสดิ์ 10 ม.ค. 2557 เวลา 22:51
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ครอบครัว ทองภาษี 338 10 ม.ค. 2557 เวลา 21:59
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายพิจิตร ชื่นบุญ ( ครอบครัว ชื่นบุญ ) 10 ม.ค. 2557 เวลา 21:55
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นาย วิสิฐฑิกร กมลเวศ 10 ม.ค. 2557 เวลา 21:49
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางบุปผา ศรีเจริญ 10 ม.ค. 2557 เวลา 20:40
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายสุทธิพงษ์ อินทร์แก้ว 10 ม.ค. 2557 เวลา 20:36
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายประสิทธิ์ ตันติรักษ์ธรรม 10 ม.ค. 2557 เวลา 19:37
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด.ญ.จิณณพัตศศิ เพิ่มพูล 10 ม.ค. 2557 เวลา 19:00
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด.ญ.ชนิดาภา โสด๊ 10 ม.ค. 2557 เวลา 18:59
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด.ช.ศรัณย์ เชื้อแก้ว 10 ม.ค. 2557 เวลา 18:56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป ท้ายสุด