จำนวนผู้ลงนามทั้งสิ้น 438 คน    
คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.ท.มังกร โกสินทรเสนีย์ รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.ท.กิจพันธ์ ธัญชวนิช รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.ท.ไกรสร ศรีสุข รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.อ.มาลัย คิ้วเที่ยง ประธานที่ปรึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
คำลงนามถวายพระพร ผู้ร่วมลงนามถวายพระพร วันที่บันทึก
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวสุภรา วรารุจน์ 20 ธ.ค. 2557 เวลา 20:40
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
แป้ง 20 ธ.ค. 2557 เวลา 13:20
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
suthep sanguthai 20 ธ.ค. 2557 เวลา 10:05
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
สุนทร อุสาดี 17 ธ.ค. 2557 เวลา 22:10
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Kham Kimnok 17 ธ.ค. 2557 เวลา 02:58
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ศิรินภา วสุกุล 16 ธ.ค. 2557 เวลา 11:52
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Rainer Heesen 16 ธ.ค. 2557 เวลา 01:21
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Tuejai Heesen 16 ธ.ค. 2557 เวลา 01:19
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางธนพร ทวยศิริ 15 ธ.ค. 2557 เวลา 15:14
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พิษณุ แสงมณี และ ครอบครัว 14 ธ.ค. 2557 เวลา 19:24
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Salavudt Gartchadt 13 ธ.ค. 2557 เวลา 22:15
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Chadtgapann Pohnok 13 ธ.ค. 2557 เวลา 20:51
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวรัตนา ดับทุกข์ 13 ธ.ค. 2557 เวลา 09:31
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวรัตนา ดับทุกข์ 13 ธ.ค. 2557 เวลา 09:30
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Kham Kimnok 13 ธ.ค. 2557 เวลา 03:06
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Sunsawan Pawannanolakt 13 ธ.ค. 2557 เวลา 03:00
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Sombhun Kimnok 13 ธ.ค. 2557 เวลา 02:58
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Tuenjai und Rainer Heesen 13 ธ.ค. 2557 เวลา 02:56
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Kannika gradtdchand 13 ธ.ค. 2557 เวลา 02:54
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Thavon Kimnok 12 ธ.ค. 2557 เวลา 21:29
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Thavon Kimnok 12 ธ.ค. 2557 เวลา 21:28
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางชวนพิศ-พันโท กาญจนะ เวทางค์กุล และครอบครัว 12 ธ.ค. 2557 เวลา 19:01
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นักเรียนช่างฝีมือทหาร นพณัฐ คงวุธ 12 ธ.ค. 2557 เวลา 19:00
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายณรงค์ฤทธิ์ แสนเมฆและครอบครัว 11 ธ.ค. 2557 เวลา 11:20
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายณรงค์ฤทธิ์ ทองอุทุม และครอบครัว 11 ธ.ค. 2557 เวลา 11:18
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ร.31 พัน.2 รอ. 11 ธ.ค. 2557 เวลา 09:30
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายเจษฎาพันธ์ สุทธิวนิชและครอบครัวทุกคน 10 ธ.ค. 2557 เวลา 22:01
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางวัชรี สุธรรม 10 ธ.ค. 2557 เวลา 20:15
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นัทธา ดิลกฤทธิภักดี 10 ธ.ค. 2557 เวลา 15:34
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
น.ส.สุพรรษา รองเดช 10 ธ.ค. 2557 เวลา 13:52
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Kham und Bhu oder Dchuang Kimnok 9 ธ.ค. 2557 เวลา 20:45
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Tuenjai und Rainer Heesen 9 ธ.ค. 2557 เวลา 20:40
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นาย ลิ่มเช้ง แช่จัง 9 ธ.ค. 2557 เวลา 16:33
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นาง อารีรัตน์ จังกอบพัฒนา 9 ธ.ค. 2557 เวลา 16:30
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นาย บุญดี จังกอบพัฒนา 9 ธ.ค. 2557 เวลา 16:28
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวพงษ์รดา โกไศยกานนท์ 9 ธ.ค. 2557 เวลา 14:58
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Mr.Tawat and Mrs.Sombat Seeladha 9 ธ.ค. 2557 เวลา 11:51
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Mr.Tero and Mrs.Pechlada Kaistinen 9 ธ.ค. 2557 เวลา 11:49
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
บุญญาพร เผ่าพันธ์ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 09:18
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายคิทชา โกไศยกานนท์ 8 ธ.ค. 2557 เวลา 08:31
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ธิติวุฒิ ขอนบกลาง 7 ธ.ค. 2557 เวลา 20:31
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายณัฐพล เจริญสาริกรณ์ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 13:54
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ครอบครัวเจริญสาริกรณ์ 7 ธ.ค. 2557 เวลา 13:53
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายพร้อมพงษ์ กลับขาว และครอบครัว 7 ธ.ค. 2557 เวลา 12:13
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายชาญวิทย์ สันดอน 7 ธ.ค. 2557 เวลา 10:35
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวปาริชาติ โพธิ์ทอง 6 ธ.ค. 2557 เวลา 20:43
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายสมเกียรติ ปภาวสิทธิ์ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 17:13
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางนันท์นภัส โกไศยกานนท์ 6 ธ.ค. 2557 เวลา 17:06
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นาย วิจารณ์ งามนิมิตร 6 ธ.ค. 2557 เวลา 15:23
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายวิสิทธิ์ สุขเสริม 6 ธ.ค. 2557 เวลา 13:26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ต่อไป ท้ายสุด