จำนวนผู้ลงนามทั้งสิ้น 437 คน    
คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ กองทัพบก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.ท.มังกร โกสินทรเสนีย์ รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.ท.กิจพันธ์ ธัญชวนิช รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.ท.ไกรสร ศรีสุข รองผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พล.อ.มาลัย คิ้วเที่ยง ประธานที่ปรึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
คำลงนามถวายพระพร ผู้ร่วมลงนามถวายพระพร วันที่บันทึก
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นาย อนุสรณ์ ตันติศักดิ์ชัยชาญ 1 ธ.ค. 2558 เวลา 01:52
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
เกศราภรณ์ เดชรัตน์วิบูลย์ 30 พ.ย. 2558 เวลา 23:02
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
มิรันตี เนียมคำ 30 พ.ย. 2558 เวลา 21:20
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
kutrc 30 พ.ย. 2558 เวลา 17:29
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายปรีชา ยงค์เจริญชัย 30 พ.ย. 2558 เวลา 16:08
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางอารีรัตน์ จังกอบพัฒนา 30 พ.ย. 2558 เวลา 15:14
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายยุญดี จังกอบพัฒนา 30 พ.ย. 2558 เวลา 15:12
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายยุญรอด สมหวังตั้งใจดี 30 พ.ย. 2558 เวลา 15:11
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายลิ่มเซ้ง แซ่จัง 30 พ.ย. 2558 เวลา 15:10
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
บริษัท ทีวีพูล มีเดีย จำกัด 30 พ.ย. 2558 เวลา 14:08
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ร.31 พัน.2 รอ. 30 พ.ย. 2558 เวลา 09:22
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
จันทิมา หงษ์อร่าม 30 พ.ย. 2558 เวลา 09:20
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางนพรัตน์ บราวน์และครอบครัว 29 พ.ย. 2558 เวลา 17:32
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพเจ้านางสาวเกณิกา พงษ์วิรัช และครอบครัว 29 พ.ย. 2558 เวลา 15:13
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
คณะครูเเละนักเรียน ร.ร.บ้านท่าโพธิ์(อ.สะเดา จ.สงขลา) 29 พ.ย. 2558 เวลา 14:25
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางพยอม คำแพง 29 พ.ย. 2558 เวลา 10:31
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พันโทธีรพล สวนเสริมผล 28 พ.ย. 2558 เวลา 20:51
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
อัครเดช แย้มสวัสดิ์ 28 พ.ย. 2558 เวลา 20:10
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ประสิทธิ์ ภคเลิศฤทธิ์ 28 พ.ย. 2558 เวลา 15:17
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
สุณี ภคเลิศฤทธิ์ 28 พ.ย. 2558 เวลา 15:16
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ปิยะพงษ์ ภคเลิศฤทธิ์ 28 พ.ย. 2558 เวลา 15:15
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ไพฑูรย์ อมรกุลาจารย์ 28 พ.ย. 2558 เวลา 08:08
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วิชาญ เตอิน 28 พ.ย. 2558 เวลา 06:40
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ชัญญา ฐิติปุญญา 27 พ.ย. 2558 เวลา 22:30
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น 27 พ.ย. 2558 เวลา 12:39
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วรพจน์ หวังนวศรี 27 พ.ย. 2558 เวลา 10:15
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
เรขา กล่อมวิเศษ 26 พ.ย. 2558 เวลา 17:25
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
จ.ส.อ.สมนึก จันดีปุน และครอบครัว 26 พ.ย. 2558 เวลา 10:17
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ส.อ.พิชจนา พันพินิจ 26 พ.ย. 2558 เวลา 08:07
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นาย นพพร ภู่ทองงาม 25 พ.ย. 2558 เวลา 21:50
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ประเสริฐ สุขเจริญชัยกุล 25 พ.ย. 2558 เวลา 21:26
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พ.ท.หญิงโสมนัส ว่องไววุฒิกุลเดชและครอบครัว 25 พ.ย. 2558 เวลา 21:20
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จังหวัดพัทลุง 25 พ.ย. 2558 เวลา 19:06
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
patttaya 25 พ.ย. 2558 เวลา 17:28
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายกฤษณ์ ติยะคุณภักดี 25 พ.ย. 2558 เวลา 15:31
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
คมสันต์ พวงทอง 25 พ.ย. 2558 เวลา 14:36
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด 25 พ.ย. 2558 เวลา 12:43
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ไพลิน บ่อพืช 25 พ.ย. 2558 เวลา 12:42
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายชุมพต รัตนสำเนียง 25 พ.ย. 2558 เวลา 11:17
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายชัยวัฒน์ รัตนสำเนียง 25 พ.ย. 2558 เวลา 11:17
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายนิรัตน์ รัตนสำเนียง 25 พ.ย. 2558 เวลา 11:16
ทีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางไพจิตร รัตนสำเนียง 25 พ.ย. 2558 เวลา 11:15
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นายจงรักษ์ พ่วงแพ 25 พ.ย. 2558 เวลา 10:46
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ด.ช.คีตภัทร สาเกทอง 25 พ.ย. 2558 เวลา 09:40
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
จ.ส.อ.ชรัญพงษ์ สาเกทอง 25 พ.ย. 2558 เวลา 09:39
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวพิมพา มุขแฉล้ม และ ครอบครัว 25 พ.ย. 2558 เวลา 07:57
ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
Birght 24 พ.ย. 2558 เวลา 19:00
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางละเอียด ชูประเสริฐ 24 พ.ย. 2558 เวลา 18:59
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
เจษฎากร ชูประเสรืฐ 24 พ.ย. 2558 เวลา 18:59
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
บัณฑิตา ชูประเสริฐ 24 พ.ย. 2558 เวลา 18:57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ต่อไป ท้ายสุด