สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน
กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี
บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี
067-0-06895-0 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 022834321 และ 022834319

เข้าสู่เว็บไซต์ | Enter Website
Copyright © 2015 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สงวนสิทธิ์ทุกประการ