ททบ. เตรียมถ่ายทอดสดพิธการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ
จาก ธนาคารออนสิน สำนักงานใหญ่ โดยการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี
จะถ่ายทอดสดทุกวันที่ 1 ของเดือน และรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี
จะถ่ายสอดสดทุกวันที่ 16 ของเดือน เริ่มวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. ทางททบ5 HD1 ช่อง 1
เข้าสู่เว็บไซต์ | Enter Website
Copyright © 2015 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สงวนสิทธิ์ทุกประการ