สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย
ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเป้า เลขที่ 021-2-69426-9
ชื่อบัญชี กองทัพบก โดย ททบ.5 ช่วยภัยน้ำท่วม กรณีผู้บริจาคจากต่างประเทศบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้
ใช้ชื่อบัญชี HSATV-TV swiftcode TMBKTHBK "ใบเสร็จรับเงิน ช่วยน้ำท่วมภาคใต้ สามารถลดหย่อนภาษีได้"เข้าสู่เว็บไซต์ | Enter Website
Copyright © 2015 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สงวนสิทธิ์ทุกประการ