กองทัพบก ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา
โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปี 2559
ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น.
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่


1.โอนเงินผ่านทาง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเสือป่า ชื่อบัญชี “กองการสงเคราะห์กรมสวัสดิการทหารบก กฐินพระราชทาน ทบ. “ เลขที่บัญชี 046-2-41418-6 พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินให้ กรมสวัสดิการทหารบก ทราบด้วย โทรสาร 02-160-8606 โทรสาร ทบ. 95382 หรืออีเมล์ bumrungkwan@hotmail.com

2.เงินสด โดยส่งตรงที่ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารบก อาคารรับรองกองทัพบก เกียกกาย ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

3.เช็ค สั่งจ่ายในนาม “กองการสงเคราะห์กรมสวัสดิการทหารบก กฐินพระราชทาน ทบ.”

4.ธนาณัติ ส่งในนาม ผู้อำนวยการกองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารบก เลขที่ 86 อาคารรับรองกองทัพบกเกียกกาย ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 สั่งจ่าย ปณศ.ดุสิตเข้าสู่เว็บไซต์ | Enter Website
Copyright © 2015 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สงวนสิทธิ์ทุกประการ