โปรดทราบ กรณีที่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวและระบุว่า มาจาก ททบ.5 นั้น

ขอความร่วมมือทุกท่าน ก่อนส่งต่อ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องว่า มาจาก www.tv5.co.th หรือ facebook.tv5hd1 ที่เป็น official เท่านั้น
ขอขอบคุณทุกท่าน


เข้าสู่เว็บไซต์ | Enter Website
Copyright © 2015 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สงวนสิทธิ์ทุกประการ