กองทัพบก ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
จากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ


ในรายการพิเศษ " รวมพลังน้ำใจไทย มอบแด่ทหารชายแดน " ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือบริจาคเข้ามูลนิธิสวัสดิการ
ทหารบก ได้ 3 ช่องทาง เช็คสั่งจ่าย "มูลนิธิสวัสดิการทหารบก" ,ธนาณัติสั่งจ่าย พันโท นพพร ทับทิมอ่อน ปณ.ราชดำเนิน 10200,

ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี "มูลนิธิสวัสดิการทหารบก"เลขที่บัญชี 077-2-27831-3