ขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว สนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง (OTOP) ในพื้นที่ จชต. ซึ่งมีรูปแบบเป็นกระเช้าของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ จชต. ตามโครงการ "ส่งความสุข สร้างรอยยิ้ม ผลิตภัณฑ์ขายแดนใต้" วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ร้านสวัสดิการของ ทบ. คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม