ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ททบ. จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก