“กองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกของเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
โดยบริจาคได้ที่ศูนย์บริจาคสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย
จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๗๙-๒๔๙๘,๐-๒๗๘-๑๖๙๘