“กองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกของเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
โดยบริจาคได้ที่ศูนย์บริจาคสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย
จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๗๙-๒๔๙๘,๐-๒๗๘-๑๖๙๘


โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กำหนดจัดงงานการกุศล "PONKLAO Charity 2015" ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มี.ค. ๕๘ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๘ ปี