ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ฯ ประจำปี 2559
ผู้ใดรู้หรือสงสัยว่าตนเองเป็นโรค ที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร สามารถไปเข้ารับการตรวจโรคได้ที่โรงพยาบาลทหารทั้ง 20 แห่ง
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 แล้วนำใบรับรองผลการตรวจโรคไปแสดง ต่อคณะกรรมการตรวจเลือก เพื่อประกอบการพิจารณา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 0-2223-3259, www.sussadee.com หรือสำนักงานสัสดี ทุกแห่ง

เข้าสู่เว็บไซต์ | Enter WebsiteCopyright © 2015 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สงวนสิทธิ์ทุกประการ