รายนามผู้ร่วมบริจาค “หัวใจไทยส่งไปเนปาล”
รัฐบาลและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
โดยบริจาคผ่านบัญชี ของสำนักนายกรัฐมนตรี บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อ “หัวใจไทยส่งไปเนปาล”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 067-0-10330-6 หรือติดตามข้อมูลที่ www.tv5.co.th


“กองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกของเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
โดยบริจาคได้ที่ศูนย์บริจาคสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย
จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2279-2498,0-278-1698