ขอเชิญผู้สนใจ ร่วม บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ อาคาร 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 14.00 น.