รายนามผู้ร่วมบริจาค “หัวใจไทยส่งไปเนปาล”
รัฐบาลและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
โดยบริจาคผ่านบัญชี ของสำนักนายกรัฐมนตรี บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อ “หัวใจไทยส่งไปเนปาล”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 067-0-10330-6 หรือติดตามข้อมูลที่ www.tv5.co.th โทร.0-2282-1818, 0-2280-7690, 0-2281-4130




-->