รายนามผู้ร่วมบริจาค “อุทยานราชภักดิ์”


ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา ครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและชมพิพิธภัณฑ์อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
ระหว่างวันที่ ๓, ๔, ๑๐, ๑๑, ๑๗, ๑๘, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๑, ๗, ๘, ๑๔, ๑๕, ๒๑, ๒๒, ๒๘, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน และพระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
(เผยแพร่ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘)


ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง "อุทยานราชภักดิ์" "อุทยานที่สร้างด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์"
รวมพลังศรัทธาของชาวไทย ทั่วไทย ทั่วโลก สอบถามและสมทบทุนได้ที่ 0-2297-7581-4