ขอเชิญผู้สนใจ ร่วม"บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น G สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558