เรื่องร้องเรียน

 
ททบ. เปิดรับแจ้งเรื่องร้องเรียน กรณีปรากฎข้อความ เสียงหรือภาพทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงในสื่ออื่นๆของ ททบ. หรือปรากฎพฤติกรรมของบุคลากรของ ททบ. ทุกระดับหรือผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ผลิตรายการกระทำการหรือผลิตรายการ ขัดต่อจริยธรรม ของวิชาชีพ โดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ตาม ช่องทางต่างๆ หรือกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB เป็นไฟล์ที่มีนามสกุลดังนี้ gif, png, pdf, doc, xls, jpeg
Validation code:


Can't read the image? click here to refresh.